DE OUDDURPSE (AO) KLANK VOOR DE ZIEEWSE (OO) IN DE STANDAERD- NEEDERLAN'SE (OO) KLANK George Tanis Verklaereng van de ofkortengen (in de SN-se spelleng) MD Modern Duits; MNL Middel-Nederlands; ODPS Ouddorps; OE Oud- Engels; OHD Oud Hoog Duits; SN Standaard Nederlands; WZD Zeeuws naar het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten *a: lange (a)-klank "umlaut" wil zeage klankwiezegieng vanwege 'n (i)-klank in de volgende lettergreep SN ODPS/WZ D MNL OHD/MD OFR OE boom baom/bóöm boom boum/baum ba m* beam doof daof (dööf? doove toup/taup da f deaf/id dopen daope/döópe dopen toufen /taufen depa(umlaut) diepan/- droog draog /dróóg droge trucchan drugje dryge/dry trocken droom draom /dróóm droom troum /T raum dr :am dream geloven glaove/gelóóve geloven gelaubian/ leva(umlaut) geliefan glauben hoog haoge /'ööge ho(ch) hoh /id ha :ch heah/high hoop(massa) haop/'óóp hoop houf/haufen ha :p heap/id kopen kaope/kóópe copen koufen/kaufen ceapian (cheap) look laok lóók looc louh/lauch leac oog aoge/óóge oge ougaAuge a :ge eage roven raove/róóve robon rouben rauben reafian room raom/(róóm? rom /Rahm stroom straom/stróóm strome stream sloop slaope/slóópe slope slief toom taom tóóm toom zoumZaum team toveren taovere/tóóvere toveren zoubaron ta ver zaubern zoom zaome/zóóme some some sa :m seam Opmearkengen bie de boovenstoeonde lieste mit uutspraekvergeliekengen 't Viejl m'n op dat 't WZD prakties gieen (ao)-uutspraeken voor bepael- de SN-se woorden mit 'n (oo)-klank vermeldt. Mien is verteld dat ze op de zuudeleke Zieewse eilanden bienae spottend praete oover 't eiland van "d'aoge baomen". Dieer woort dan Schouwen-Duuveland mit bedoewld vollegens m'n zeagsman. Noe, die 'haoge baomen' hea wiele Ouddurpers dan gemieen mit die van Schouwen- Duuveland. Wiele zeage aok 'haoge baomen'. In mit recht hea'k be- greepe nae wat gezoek in m'n tael- kunde-boekenIk hea dieerin 'evonge dat die (ao)-uutspraek van uus voor die wel deegelek recht van be- stoeone heit. Wat mien in boovestoend lies'je duude- lek opvalt is dat 't Ouwd-Friejs de klank ain uuze (ao)- woorden heit. In die klank awoort mit 't groeo'ste gemak 'n (ao) Kiek mar nae uus 'vaoder' voor de SN-se (aa) van 'vader' (vaader). Kennelek hea m'n hier dus te doe- wene mit invloewd van 't West-Friejs. In we weete dat de Friejzen oeojt toet in uuze streeken langs de kust deur- 'edronge binne. Dus dat klopt wel! Op Ouddurp zeage m'n zelfs nog 'uus' voor 'ons'. In dat Friejs 'uus' kenne m'n ailemaele. Dienk mar an 's Friejse 46

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 48