VERDWENEN ZEEUWSE HET KASTEEL VAN VALKENISSE GEBOUWEN B. Oe.e Bij toeval namen zowel mw. Leida Goldschmitz (voorzomer 1994) als de archivaris Johan Smits (juni 1995) bij een bezoek aan het Zuidbevelandse verdronken dorp Valkenisse in een slikachtige geul ongeveer 250 m ten oosten van de kerk een zware fundering waar.' Bij een latere inspectie rees het vermoeden dat we te doen hadden met de fundering van een ronde toren, die mogelijk deel uitmaakte van een groter geheel. De interpretatie van plaats en fundering: het lang gezochte kasteel van Valkenisse. Overlopers (historische registers van grondeigendommen) van Valkenisse uit 15582 en 1580 melden een vro(o)ne, gelegen 'Oost aen daer Casteel op gestaen heeft'De vrone behoorde in 1580 toe aan de erfgenamen van Baltasar Vilain, de man die blijkens de overloper uit 1558 in het bezit was van een aantal stukken land. Een vroon of vrone is een stuk niet schatplichtig land. Uit het feit dat het stuk waarop 'voormaels het Casteel' stond als vrone wordt aangemerkt, kunnen we concluderen dat dit stuk land vermoedelijk oorspronkelijk tot het ambachtsheerlijk bezit behoorde. Baltasar Vilain was in het bezit van de ambachts-heerlijke rechten. Deze waren in 1511 verkocht door Philips van Valkenisse, die zich in dat jaar van zijn Zeeuwse bezittingen ontdeed en zich in Antwerpen vestigde.4 De vrone zelf was in 1580 nog 1 gemet 53 roeden groot (ca. 4575 m2 of bijna een half voetbalveld). De juiste grootte van het vroon is overigens wat onduidelijk: in 1558 wordt opgegeven 1 gemet 80 roeden, in 1580 zoals gezegd 1 gemet 53 roeden; in 1637 meet de landmeter C. Sinallegange 1 gemet 82 roeden,5 We zullen het maar op het laatste houden. Het land was in 1580 in gebruik bij Hendrich Marinis Gordt. Daarnaast lag nog een vrone waarop het huis van Marinus Stoff stond. Beide vronen lagen aan de overzijde van 'Den Heerenwech' Het teruggevonden fundament ingetekend op een fragment van een kaart uit het kaartboek van C. Smallegange, 1637. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 5