VERTELSELS ROND DE BUUZEKACHEL Mie den diezei deur 't Land van Axel Albert Goeman 'Aije tehenwoorig van Zuud-Beveland ni den overkant, bevobbeld ni Ulst ofTerneuzen wil is dit nog 'n fluitje van 'n cent. Bie 'n auto beeje zoo bie de boot ni Perkpolder en die vaer ok me In klein kwartiertje, 't Ei wè is anders ewist. Eest hoeng de boot van Answest ni Walsoorn en laeter van Kruningen. Om ak verkerege aa in Axel hieng ik nog a is mee. 't Was in den oorlog en ik hienge op de fiets mie antiplof ban'n. Da was '11 in reep'n esneën autoban'n die vastemikt was'n mi 'n iesdere aekje. Telkens an die op de grond kwam'n schok'n dat. De bóoit wier ok wer is beschoot'n en dan mossen me plat op de grond hin liggen. Helukkig bin der hin slachtoffers evaal'n mè 't was toch mè benauwd. Ie is ok wèr is kapot eschoot'n en dan mos ik over Oosjeskerke-Terneuzen. Die vaeren naebie twi uur'n. Di ree ök een tram van de boot ni Axel mè dat kossen twi kwartjes en nog een dubbeltje extra voe de fiets, 't Was mè twintig kilometer en ik 'a meestal de wind in en trug ok want dan was die rot wind geheid gedraaid, 't Was 'n Batse reize. Mer as tut êêl slecht weer was nam ik toch die tram wè. 'k Genoot der aaltied van ók. De tram sliengerden deur dat mooie landschap en ie stopten aaltied bie die kleine buurtschapjes di an aaltied wè mensen in en uut stapten. A' den diezei wee wigree haffen 'n paer schrille töönen op de fluite, '11 geluud as 'n koeije die a mó kalven. Di was'n ók ier en di weegbruggen om in 't seizoen de sukerpêên te wegen. Di stoeng aaltied wè 'n cafeetje bie en dan gebeurn tut we a mè stopten omnia de bestuurder en de conducteur even 'n pilsje hoengen pak'n. Di stapten toen ok vee mensen in 'ekleed in die mooie dracht uut 't Land van Axel. De vrouwen mie die vleugels op der schoeren. Prachtig dien doek over der bost, versierd mie mooie blom'n of andere figuren, 'n Zwart keus di a 'n redecuul an ieng. En op d'r óót '11 witte musse mie an weerskant'n 'n gouwe krulle. Der schoen'n hieng'n dicht mie knopjes. Dat deejen mie '11 schoenaekje en dan mossen ze zó die knopjes in die hatjes trokk'n. Dat von ik aaltied noga ingewikkeld. De man'n droegen 'n boezeroen meestal blauw mien rooien doek rond der 'als en 'n paer móóie knoppen der deur. Nie deur der 'als me deur dien doek. En voor op der broek 'n paer zuivere knop'n die was'n grötter dan rond der 'als. Op der óót zo'n plat Axels klakje. Van Zuud-Beveland zatten d'r ok wè is in. Dan kon je an die vrouelien zien a ze Roms of protestant wazzen. Op 'n keer, 'k heioove in de buurte van Engstdiek stapte der 'n boerevrouwe in mie 'n klapkurve an der erm di an twi 'oenders in zat'n. Ze zet'n de kurve nessen der neer op de vloer mè z'a 't deksel nie hoed 'esloten want op'n zeker mement, den diezei ree net deur '11 bochte, sprong dat deksel dur of en d' 'oenders vlogen zemet deur êêl de wagon, 't Gaf noga wat consternatie, me èn ze evang'n en teruggedaen in de kurve mè die vrouwe zei: 'Dat zuil zu me hin twidde keer flikken,' en ze draaiden ze één voe éen de nikke om. Me keek'n 'n bitje aorig zeker want ze zei: 'Die bin voe mien zeune in Axel om a tur zo weinig vleis is. Noe ei tuil ze alleenig nog mè varder klaer te maeken'. '11 Andere keer wazzen me in Zaamslag, die stopten die ok aaltied, di stap'n wee mensen in en uut en toen wissen me nie wat a me zaggen. Ie ree de ver- keerde kant uut, dus vrom. Een vrouwe zei tegen de conducteur. 'Wat einme 110e, rie tie noe trug?' 'Awel,' zei die, m' èn de melk vergeten van de melkfe- briek in Klöösterzande voe de melkboer in Axel en di rie me even trug om'. Ja, dat hoeng toen nog allemille gemoedelijk, ik dienk adat noe ni mi zou haen. Mè toch dienk ik nog wès mie vee plezier trug a dien diezei die ree deur dat schóóne Land van Axel. 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 60