INDEX NEHALENNIA 1994/5, AFL. 98-105 J.J.B. Kuipers N.B. In deze index zijn alleen afzonderlijke artikelen opgenomen; niet de inhoud van de vaste, doorlopende rubrieken als de Mededelingen van Werkgroep en Vereeniging en 'Over boeken'. BAKKER, N.: Mijn ervaringen met de vragenlijsten; afl. 100, 1994, 21-23 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). BERNS, J.B.: Dertig jaar Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, honderd maal Nelialennia: en het werk gaat door; afl. 100. 1994, 15-20 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). BROEKE, M. VAN DEN: Zeerust, de buitenplaats van de familie Evertsen; afl. 99, 1994, 7-11. GEUZE, M.A.: De herkomst van de bruloazen; afl. 98, 1994, 21-22. Onze maaltijd door de eeuwen heen; afl. 105, 1995, 11-14. GOEMAN, A.: Merientje; afl. 98, 1994, 20. Sukelademelk; afl. 101, 1994, 27. GOLDSCHMITZ, LEIDA: De amateurarcheoloog: van detective van het verleden naar voorvechter van het archeologisch erfgoed; afl. 100, 1994, 59-62 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). HAAN, S.W.M.A. DEN: Het verdwenen slot Zwanenburg te Kapelle op Duiveland; afl. 102, 1995, 17-19. HEERINGEN, R.M. VAN: Archeologisch nieuws 1993; a0. 103, 1995, 16-24. HENDRIKSE, HENK: Zestiende-eeuwse tekens 'die de armen dragen' uit Middelburg; afl. 102, 1995, 15-16. KOOPS, R.L.: Tussen twee maal nieuwbouw: het Rijksarchief in Zeeland 1964-1994; afl. 100, 1994, 37- 44 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). KUIPERS. J.J.B.Zeeuws vermaak in Alabama? Ring rijden overzee in 1858; afl. 99, 1994, 13-15. 'De schepen laten leven": geschiedenis buiten het boekje in Zeeland; afl. 100, 1994, 87-91 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). LEEUWEN-HAMELINK. M.J. VAN: Dialectdag 1995. zaterdag 21 oktober in De Vroone te Kapelle; afl. 105, 1995, 15-16. OELE, B.: Geborgen in duisternis; afl. 98, 1994, 3-5. Een stukje Zeeuws landschap: enkele persoonlijke impressies; afl. 100, 1994, 79-85 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). Excursie naar Bergen op Zoom en omstreken; all. 104, 1995, 15-16. PETERS, CHRIST: Korte impressie van de excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie naar Wolphaartsdijk en Noord-Beveland op zaterdag 7 mei 1994; afl. 100a. 1994, 2-3. RIJKSE, R.M.: Zeeland in incunabelen; afl. 98, 1994, 23-25. Zeeland op rijm in kaart gebracht; afl. 99, 1994, 3-5. Literatuur in Zeeland: over ZKC, Slib, SLAZ en de ZB: afl. 100, 1994, 51-58 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). Zeeuwse en niet-Zeeuwse pamfletten geïnventariseerd; afl. 101, 1994, 23-26. De Moffenschans van Petrus Hondius; (I) afl. 103, 1995, 25-28, (II) afl. 105, 1995, 3-6. ROMEIJN, A.: Huwelijksrechten incest in Zeeland tijdens de Republiek; afl. 104, 1995, 2-7. ROOS, DOEKE: Monumentenzorg in Zeeuws troebel water. Het behoud van het cultureel erfgoed onder water is zonder particulier initiatief ondenkbaar; afl. 100, 1994, 63-67 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). SANDERSE, CORNELIS: Tannetje Vrijheid. Een zwart slavinnetje in het achttiende-eeuwse Grijpskerke; afl. 102, 1995, 12-14. SCHOLTEN, W.H.P.: De Zeeuwse musea: een toekomst in het verleden; afl. 100, 1994, 31-35 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). SCHWARTZ, J.H.F.: Dertig jaar Werkgroep Historie en Archeologie; afl. 100, 1994. 5-14 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). SIJNKE, PETER: Geschiedenis en radio radio en geschiedenis; afl. 100, 1994, 69-71 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). 'De Westcappelsche Vrijheit'. Rumoer op Walcheren en in het bijzonder te Westkapelle in het laatste kwart van de achttiende eeuw; afl. 102, 1995, 2-8. SMALLEGANGE, P.J.: Middelburg omstreeks 1900; afl. 103, 1995, 3-8. SOETERS. BERT: Zeeuwse Dialectdag 1994; afl. 101, 1994, 29-30. SWIERS, R.J.: 'Geld uit de Belt": boek over archeologisch onderzoek in Middelburg; afl. 99, 1994, 17-20. Cultuurhistorie in Zeeland: een gat in de markt? Afl. 100, 1994, 73-77 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). 'Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven'. M.P. de Bruin: afscheid van een publicist; afl. 102, 1995, 9- 11. De afbraak van de wederopbouw. Enige bespiegelingen over de ontwikkeling van de Middelburgse binnenstad na 1940; afl. 103, 1995, 9-15. TANKS, G.: Eenlettergreepege wearkwoorden in 't gerundium; afl. 102, 1995, 28-29. TEUN IS, A.: De Encyclopedie van Zeeland - een mislukking? Afl. 100, 1994, 25-29 (jubileumbundel Omzien en rondblikken. 100 keer Nelialennia). TRIMPE BURGER-MEKKING, G.G.: De Zeeuwsche Dorcas; afl. 98. 1994, 7-14. Annetje-Liesjesdag op Walcheren; afl. 101, 1994, 17- 22. 59

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 61