BEANTWOORDING VRAGENLIJST DECEMBER 1995 (aantal terug ontvangen lijsten 92; zonder naam en adres 3 (uit Phi); te laat (van september 1995): 3). Mw. M.A. Nieuwenhuize-Kleppe uit Wemeldinge, maar afkomstig uit St-Philipsland heeft met groot enthousiasme een groep beantwoorders/-sters bijeengebracht, waardoor ik deze keer 19 antwoorden heb binnengekregen voor Phi, alleen niet alle 19 hebben steeds 'ja' gezegd op het gevraagde; om dat duidelijk te maken heb ik (bij uitzondering tegenover de andere plaatsen, waar ook wel eens meer dan één antwoord binnenkwam) het aantal ja-zeggers tussen haakjes achter 'Phi' gemeld. Van Mw. Verboom-van Dunst zijn gegevens binnengekomen voor Capelle/Nieuwerkerk (SchD) de (noodzakelijke) nieuwe afkorting luidt: Cpl/Nwk. 1 An d'ooverkant kwaome(n) me mao(r)/mê/mar een verwaojde kêêr: een enkel keer, af en toe. LvA (Ax;Nz); LvH (Klz); ZVO-zd CgNwnZdp) W Bgk; DobKod ;Ok;Osb;Rtm) ZB (Bsl; Dw/Ovz Gpol ;Gs Ha Hkz Hrh; ler;Kn;Kpl: verwaaide; Ndp;Nss: verwaaideRilWmdWolfNB (Col; Kg;Ks; Wsk) SchD BnsDsrN wkZ r) Phi/T AnlOvm PoScherpSvn Tin GOfl (OdpSmd) 2't Is q'liek wa'k zeq(qe), 't 'ellep(t) niks, ze geven ulder/older/udder nie: ze geven niet toe. ZVW BskBvt ;Gde; N vt) LvA (Nz); LvH (Klz); ZVO-zd (Cg;Kw;Nwn); ZB IerNdp; NssRil); NB (Kg;Ks); SchD Bns) Cpl N wk ze geve d'r eiqe nie; Phi: ulder, udder en d'r eigen; T (Tin). Anders: ze willen nie steken of snieën (Ax); ze pleuen ulder nie (Zdp); z'ouwe vol dat't geen waere is (Dob); z'n kop getuuqd het nie (Kod); je rikt er nóóit eiqe an (Bsl); ze geve nie toe, a was datter een schete tegen de muur opklautert (Wolf); (zo) dwas as pokhout (Osb;Wolf); ze bin dwas (Ha); ze bluuf dwas (Wolf); z'ouwe d'r aan je vast (Svn). 3(Hie) (h)eit/è veul/vee(l) verspeuldverspeeld in de aerpels/aerepels/ èrpelsveel verloren in de aardappelhandel- a) met de vorm verspeuld ZVW (Bsk;Obg); LvA (Ax) ZB (Hkz;Hrh: petatenIer) NB (Kg;Ks); SchD (Dsr); Phi/T (Svn); GOfl Odp OgpSah Smd- b) met de vorm verspeeldZVW B vt ;Gde; N vt) LvA (Ax;Nz); W (Bgk;Dob: vee verspeeld mee z'n 'andel in aerpelsKod ;Ok;OsbRtm) ZB (Dw/Ovz;Ha: petaeten Hkz: petoatenKplpetatenKtq petaten Ndp; Nss petaotenRilpetaten Wmd: id.;Wolf); NB Col;Kg;Wsk); SchD BnsZr ;Cpl/Nwk) Phi/T (Anl: petaotenOvmPo;Scherp;Svn;Tln) - c) met de vorm verspildZVO- zd (Nwn). Anders: die êtter 'n broek van an (Ax); ie ei z'n broek hescheurd (Kod); ie kreeg een broek mit linters (Dsr); ie ei/heit vee(l) an zijn petó- ten litte/laete zitte Bsl;Gpol;Odp) ie ei flienk in z'n viengers 'esnee mie die petóóten (Hrh); ie ei z'n 'annen d'r an verbrand (Kn). 9. Ie keek z'n centen achteran: had spijt van zekere aankoop. ZVW (Bsk; Gde;Nvt: ook geld)W BgkKod ;Ok ;Osb; Rtm) ZB BslDw/Ovz GpolGs Ha;Hkz;Hrh;ler;Kn;Kpl;Ktg;Ndp;Nss;RII;Wmd;Wolf) NB ColKgKsWsk) SchD BnsDsrCpl/Nwk)Phi/T Anl;Ovm;Po;Scherp;Svn;Tln) Anders: - - achternae (Dsr); - - achterop DsrRns; Zr) mó spiet is het leste (Ax); ie miek zonde van z'n centen (Kod). 5. Die ei vee koeien en moeien: heeft veel praatjes, veel praats. W (Ok); ZB GsHa HrhNdp)NB (Kg;Ks); SchD Dsr ;Cpl/Nwk) Anders: da's een wabberdein mie vee wauwels (Ax) ie ei vee waps (Nz;Kn) en met een andere bet. ontkennend (nie vee waps) voor: stond met zijn mond vol tanden (Tin); 't es ne zêêverêr (Zdp); hróte verhaelen, mi di 'outtet mee op (Kod); maek vee van z'n neus (Osb) kouwe kosse (Hrh); ie ei vee vel over z'n luppen (Wmd); (heeft) vee komsa (Ks); (heeft) vee snaps 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 40