TEN AFSCHEID AAN MEVROUW E.J. VAN DEN BROECKE-DE MAN M.P. de Bruin In 1979 werd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek een bundel Kinderversjes en Volksliederen uit Zeeland samengesteld door E. J. van den Broecke-de Man. met medewerking van drs. J.H. Kluiver en B. Oele. Als voorzitter van de Vereeniging schreef ik in het woord vooraf: 'Merkwaardig genoeg telt men in die vijftig jaren maar twee secretaressen: mevrouw dr. H.C.M. Ghijsen en mevrouw E.J. van den Broecke-de Man. Mevrouw Van den Broecke is een waardig opvolgster van dr. Ghijsen, die in 1976 overleed. Beiden mogen de ziel van de Vereniging worden genoemd.' Wie had in 1976 kunnen vermoeden dat mevrouw Van den Broecke het werk voor het Zeeuwse dialectonderzoek met behulp van velen zou voortzetten tot het jaar 1996. nu het uur van afscheid is aangebroken? Op 23 november 1964 werd een speciale editie van de eerste druk van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten aangeboden aan dr. Ghijsen, een dag na haar tachtigste verjaardag. Dr. P.J. Meertens merkte in die bijeenkomst van 23 november op dat dr. Ghijsen 'de enige vrouw in het Nederlandse taalgebied was (en is), die een dialectwoordenboek heeft samengesteld waarbij hij als bekend veronderstelde de hulp van vele kanten. In zijn toespraak vermeldde Meertens dat zij ondanks haar moeilijke en vele werk voor het woordenboek volledig aan het Zeeuwse wetenschappelijke en culturele leven deelnam. Hij besloot met de woorden: 'U hebt een dapper vrouwenleven geleid' (een verwijzing naar de titel van haar boek over Betje Wolff en Aagje Deken). Wilskracht Ik aarzel niet de woorden 'dapper vrouwenleven' ook te gebruiken voor Engelina Johanna van den Broecke-de Man die 4 juli 1898 is geboren te Yerseke. Ondanks lichamelijke handicaps heeft zij zich met grote wilskracht en doorzettingsvermogen op vele terreinen in het maatschappelijke en culturele leven van Zeeland bewogen. Veertig jaar lid (waaronder het wethouderschap) van de gemeenteraad van Aardenburg. In 1946 benoemd tot lid van de Provinciale Staten; ze bleef het twintig jaar lang, in een volledige mannenwereld. In het jaar van de watersnood werd zij presidente van de Vrouwenraad Zeeland, hetgeen weer uitmondde in een hoofdbestuurslidmaatschap van de Nationale Vrouwenraad. Als vertegenwoordiger van Nederland woonde zij in 1960 het driejaarlijkse congres van de Internationale Vrouwenraad te lstanboel bij. Zij verstond de kunst van het declameren. Dat kwam goed te pas toen het in de kwekerij van haar man tijdens de crisisjaren minder goed ging. Lien van den Broecke beschikte over een uithoudingsvermogen dat weinigen kunnen opbrengen. Zij verzorgde voor allerlei verenigingen voordrachtavonden in het gehele land. Bij de pakken neerzitten was er niet bij. In de culturele sfeer liet zij zich eveneens horen in de provincie. Zij speelde een aanzienlijke rol in de Zeeuwse Culturele Raad die bekroond werd met het voorzitterschap. De Zeeuwse Prijs voor Kunsten en Wetenschappen kreeg zij in 1974. Toen ik deze prijs in 1989 mocht ontvangen heb ik aan de laureaten in het verleden aandacht besteed. Ik haalde daarbij Van Schagen aan die in 1982 schreef: 'Lien van den Broecke, in Vlissingen ook al krankemietelig, zit niettemin nog steeds nuttig te otteren aan hei Zeeuwse Woordenboek. Wij ouwetjes kunnen soms nog dingen, die niemand jonger meer kan.' Zelf schreef ik in mijn dankwoord voor de Zeeuwse Prijs in 1989: Vanuit de flat nr. 194 aan de Boulevard de Ruyter te Vlissingen heb je een schitterend gezicht op de Westerschelde. De schepen uit de Wielingen steken schuin de Schelde over, de schepen die langs de Walcherse kust varen komen vlak langs de boulevard. De werkhoek naast de ruime voorkamer is het centrum van de nog rusteloos bezig zijnde Lien van den Broecke, die in deze hoek zo 'n groot aandeel heeft gehad en nog heeft in de productie van boeken over de dialecten in de verschillende delen van Zeeland. Meer dan 90 jaren oud en nog is haar geest actief al is het lichaam krankemietelig om met Van Schagen te spreken en moet het otteren aan het woordenboek niet negatief worden opgevat, integendeel. De start van de nieuwe secretaris was imponerend. Op 4 november 1978 werd de Dialectdag te Oostburg gehouden. Het 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 4