cy DE MOFFENSCHANS VAN PETRUS HONDIUS (IV) Ronald Rijkse e/< elondica in oude é&C/boeken In de vorige aflevering lieten we Hondius een beetje boos achter in zijn tuin op liet buitengoed De Moffenschans bij Terneuzen. Maar nu hij de gelegenheid krijgt om alle gerechten op te sommen die zijn tuin aan haar bewoners en hun gasten kan voorzetten, verbetert zijn humeur met de minuut. We smullen met hem mee. Spijse (gang 6) Wanneer een vriend hem komt bezoeken, wordt buiten 'onder een geleyde linde' on middellijk de tafel gedekt. Alles wat De Mof fenschans aan eetbaars oplevert wordt uit de kast gehaald: vleesgerechten, wildbraad, gevogelte, vis in allerlei variaties, sausjes en specerijen om al deze gerechten te kruiden, met boter bereide gerechten en desserts zoals vlaaien en pannekoeken, vruchten en groenten en salades. Hij schrijft: Daer onthaele ick op de wijse/Van het landt my en mijn vrint Uns gewas is onse spijse/En al walmen buyten vint Geene cost die onbekent/Ons de nieuwe werelt sent Wert gesleten op mijn houve/Tis daer al wat ick behouve. Bovendien is het voedsel 'van geen vercoo- pers of verhandelt of vervuylt', want: Onsen Hof die is de hal/Die het vleesch ons geven sal Is de marckt die sonder missen/Geeft den voorraet van de vissen. De hof geeft dus alles voor de maaltijd en daarmee verklaart hij tevens de Latijnse aan- Oe beschrijving door Hondius van alles dat de Moffenschans aan eetbaars oplevert lijkt in velerlei opzicht op een schilderij van Pieter Aertsen in dichtvorm Pieter Aertsen, Verwerking van de oogst. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 18