A RCIII EK VONDSTEN Een Middelburgse vuurwerkramp in 1697 Peter Sijnke De Amsterdamse Dinsdaegse Courant <1d12 november 1697 meldt: 'NEDERLANDEN Middelburg den 6 November. Gisteren avond sprong alhier bet buys van een Vuurwerker op. waer door de stad in groot gevaer gebragt wierd door de sterke wind die'er was, en door 'I vliegen en springen van de vuurwerken, die in meenigte wvd en zyds door de stad vlogen; bier door zyn twee mannen en twee jongens dood geslagen, een vrouw en een kind doodelyk gebrand, andere gequetst. en de Vuurwerker selfs door de slag lot deure uytgeslagen, en zyn hair op 't hoofd verbrand; ook veeI schade aen glasen en daken geschied, 'l Is aenmerkelyk dat de Vuurwerker voor sijn luyffel dit volgende had geschreven: Hier woont Robbert Vuurpyl, Ity vraegt 'er niet na al brand hy een \\yl; Ik ben Robbert Roobel. Ik werk in 't kruyt gelyk een mol: Ik vreese buskruvt, als een pierwonn; Ik vlieg in de lucht, in wind en storm. Met dank aan mevrouw M.G.A. Schipper van Lntluui tc Amsterdam. 2 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 23