EXCURSIE NAAR ANTWERPEN, 11 MEI 1996 Jan Kuipers 'Ik z.it op de grond! We hebben een lekke band!' werd even buiten Doel achterin de bus ongerust geroepen. Gelukkig, na controle door de chauffeur bleek dit loos alarm. De excursie van Werkgroep en Zeeuwsche Vereeniging kon ongehinderd voort, dankzij dit voorval in nog vrolijker stemming dan eerst. Reisdoel op deze zaterdag I I mei was Antwerpen. Voor het eerst waren Werkgroep en Vereeniging ook officieel gezamenlijk op pad. Gezien de deelname van leden uit beide sectoren hadden beide besturen besloten de jaarlijkse excursie voortaan als gezamenlijke activiteit te organiseren. Daarom ook was de excursie niet gecombineerd met de ledenvergadering van de Werkgroep. De hele dag was dus voor de excursie beschikbaar. Helaas bleek ook dit niet lang genoeg, want de geplande koffiepauze in het kasteel van Beveren werd wegens tijdgebrek geschrapt. Jammer, al bood de rit langs Walsoorden, Paal, Emma- en Prosperdorp enz. veel bezienswaardigs. Het commentaar werd afwisselend verzorgd door de heren Jan de Klerk en Hein Kluiver. De laatste verving Karei Brand, die deze dag een ander reisdoel had: de Verenigde Staten. Via Doel, het pittoreske Fort Liefkenshoek op de linker Schelde-oever en het desolate industrielandschap benoorden Antwerpen reden we naar het centrum van de sinjorenstad. We parkeerden langs de Schelde. Onder leiding van stadsgidsen verkenden de in verschillende groepen verdeelde excursiedeelnemers vervolgens de stad. We bekeken o.a. het stadhuis in Vlaamse renaissancestijl, de 16de/17de-eeuwse Gildehuizen op de Grote Markt, brachten een kort bezoek aan het mooie Vleeshuismuseum en stonden voor de typisch Antwerpse Poesiekelder. Uitleg te over van onze spraakzame gids. Zo vernamen we wetenswaardigheden over het typisch Antwerpse 'wortelmotief' en de talrijke madonna's op de straathoeken. Behoud en restauratie hiervan staan al jaren hoog in het vaandel. De excursie van 11 mei viel midden in de Mariamaand; een exemplaar van de Trimestriële mededelingen van de Gilde van O.L. Vrouwe Lof dat ik in handen kreeg meldde allerlei activiteiten in verband daarmee, o.a. een stille optocht naar het nieuw gerestaureerd Mariabeeld aan de Huikstraat. Aan het eind van de rondwandeling keken we tegen het Steen aan, waar we 's middags het Nationaal Scheepvaartmuseum zouden bezoeken. Het fallussymbool boven de poort Gildehuizen aan de markt. aldaar werd lang geleden weggebroken door ijverige Jezuïeten, maar is tegenwoordig weer onderwerp van wetenschappelijke discussie in verband met de vondst van veie z.g. profane insignes. Deze uit de late Middeleeuwen daterende tin/loden insignes worden sinds de popularisering van de metaaldetector in aanzienlijke hoeveelheden aangetroffen. De vaak uiterst obsceen ogende voorwerpjes. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 25