fundament vervaardigd door dhr. B. Oele, assistent van de provinciaal archeoloog. Het is thans nog onduide lijk wat de functie van het gebouw tje geweest is. Tevens meldde de heer Visser op het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten de vondst van een grote molensteen die waarschijnlijk behoord heeft bij de Kruitmolen. Na bemiddeling door mevr. A. van Waarden (Gemeentearchief) en de heer W. van der Veur (Dienst Stadsontwikkeling) is de molensteen inmiddels opgeslagen bij Gemeente werken Lezing 1 november: Prehistorisch grotonderzoek door de heer B. Schaap. De lezing begint om 19,30 uur. (Zeeuwse Bibliotheek Middelburg). Leida Goldschmitz secr. AWN-afdeling Zeeland TENTOONSTELLINGEN 'Kreken op Walcheren' in Fort Ram mekens. Tot en met 3 november is in Fort Rammekens de expositie Kreken op Walcheren te zien. In deze expositie wordt een beeld gegeven van de flora en fauna in en rond de vier kreken, die in november 1944 na het bombar dement van de dijken zijn ontstaan. Door het in- en uitstromen van het water zijn bij Westkapelle, Vlissin- gen, Veere en Rammekens langgerekte kreken ontstaan. Na de dichting van de dijken is de omgeving van de kre ken beplant met bomen. Hierdoor is Walcheren vier natuurgebieden rijker geworden, die nu een volwassen leef tijd bereiken. In de kreken zelf is een eigen biotoop ontstaan. De expo sitie gaat in op de natuurlijke ontwik kelingen in deze kreken. InIStede lijk Museum Vlissingen, tel. 0118— 412498. AARDENBURG, Gemeentelijk Archeo logisch Museum Marktstraat 18 (01 17-492888/475500) Vervolgd, verguisd, verzoend. 4 eeuwen doopsgezind leven in WestZeeuws-Vlaanderen (t/m 30 september) AXEL, Streekmuseum Het Land van Axel Noordstraat 1 1 (0115-562885) Abstracte olieverfschilderijen door Euqène-Emile Demane uit Damme (t/m 28 september) Expositie van Aquarellen door mevrouw J. Bertram uit Terneuzen (2 t/m 26 oktober) BRESKENS, Visserijmuseum Kaai 1 (0117-383656) Pa's anders dan'n êrrink van drie sént'n (t/m 30 september) BURGH-HAAMSTEDE, Museum De Burghse Schoole Kerkstraat 3 (01 1 1-651529) Schrijfonderwijs door de jaren heen (t/m 27 oktober) Roofvogels en Kerkuilen (t/m 27 oktober) DOMBURG, Marie Tak van Poortvliet Museum Ooststraat 10a (01 18-584618) Dirk Nijland (t/m 3 november) DREISCHOR, Streek- en Landbouw museum Schouwen-Duiveland Molenweg 3 (01 1 1-401579) Ontstaan en geschiedenis van het coöperatief bankwezen (de boeren leenbanken) op Schouwen-Duiveland (t/m 1 oktober) IJZENDIJKE, Streekmuseum West Zeeuws-Vlaanderen Presenteert Markt 28 (0117-301200) Klederdracht uit het Land van Cadzand (t/m 30 september) MIDDELBURG, Zeeuws Museum Abdij 4 (01 18-626655) Werken en Wonen, Middelburg in de VOC-tijd (permanent) NEELTJE JANS, Delta Expo Oosterscheldekering (01 1 1652702) Permanente expositie over actuele wind- en getijqeqevens Permanente expositie windenergie OOSTKAPELLE, Zeeuws Biologisch Museum Duinvlietweg 6 (01 18-582620) Rikkie Rups (t/m 29 september) Dood hout leeft (t/m 27 oktober) 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 33