MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Natuurlijk kwamen er tijdens dit be zoek allerlei anekdotes en wetenswaar digheden ter sprake over het wel en wee van de dialectvereniging, speciaal van de zijde van mw. V.d. Broecke- de Man, zelf die hiermee blijk gaf over een bijzonder goed en scherp geheugen te beschikken. De oorkonde zelf is speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door de bekende illustrator en calligraaf de heer J. v.d. Broeke uit Veere, die in de oor konde het specifiek Zeeuwse heeft weten vast te leggen, gei'nspireerd door het inmiddels aan veel Zeeuwen bekende werk van Jan de Prentenknipper. Na een paar gezellige uurtjes werd het tijd voor de delegatie om afscheid te nemen, mw. V.d. Broecke liet daar bij weten dat, ofschoon zij geen werk zaamheden meer verricht voor de Ver- eeniging, bezoekers nog altijd bij haar hartelijk welkom zijn. Hierbij had zij Mw. E.J. v.d. Broecke-de Man erelid van de Vereeniging Naar aanleiding van haar afscheid als secretaresse van het onderzoeks- secretariaat heeft op zaterdag 1 juni 1996 een delegatie uit het bestuur bestaande uit de voorzitter drs. ing. C.M. Martens, de vice-voorzitter drs. J.H. Kluiver en het algemene lid mw. L. Rijstenbil een oorkonde aan mw. E.J. v.d. Broecke-de Man overhandigd. Deze oorkonde is een schriftelijke bevestiging van het eerder genomen bestuursbesluit waarbij mw. V.d. Broecke-de Man tot erelid van de Vereeniging werd benoemd. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werd te vens door de voorzitter van de Ver eeniging een tinnen bord met inscrip tie aan haar overhandigd als een aan denken aan de jaren dat ze voor de Vereeniging werkzaam is geweest. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 35