BEANTWOORDING VRAGENLIJST MAART 1996 (terugontvangen lijsten: 61, te laat 3) 1. De vaoder bekapittelde z'n zeunen: kapittelde zijn zonen, las ze de les. ZVW (Wtk)LvA (Ax); W (Kod); ZB BzlHaHkz IerK tg NssOvz NB (Colroud); SchD (Bns; Drs) T (Ovm;Svn). Anders zei a ze in de reke mossen bluven Kneit z'n zeunen rechte gezet Wsk 2. Je moe nie vo de mast droaie: niet meer eten dan je kunt, je niet over eten (alg, Ndl wel: voor de mast zitten: geen hap meer op kunnen). ZVW (Wtk); LvA (Ax); W (Kod); ZB (Bsl;Ha: ook ie droait voe de mast: kan zijn portie niet op; Hkz: ik droaie voe de mast: ik heb genoeg); (Ovm) Anders: nie eten van buuk stae bie (Bzl); nie eten van bilqhe bast (Bzl); je mó j'n eigen nie overlaaien (Kn); - - j'n eihe nie over- kroppe (Po); - - j'n eihe nie bezwiemt ete (Ovm). Andere bett. van de gevraagde uitdr.: anders doen of gaan dan oorspronkelijk de bedoeling (Ndp); kom mar 's mit je waeter bie d'n dokter: kom maar eens verant woording afleggen (Ovm) 3. Je moe nie uut móóiiq'eid ete: niet tegen heug en meug (uit beleed- heid?LvA (Ax); W (Dob;Kod); ZB BslGplGsH kzIerKnNss ;Ovz Schr) Anders: nie vó 1. Ie lei an d'n iek ijk, 'Plimsoll merk), de luuken spoele van 't dek: heeft teveel gedronken of gegeten. ZVW (Gde: ie is an d'n iek); LvA (Ax: wel eens gehoord van schippers); ZB (Bsl; was an d'n iek; Hrh: an den iek: zijn taks hebben, nl. m.b.t. sterke drank; Ktg: zonder het 2de deel); NB (Kg: alleen het 2de deel: vol gegeten); SchD (Bns: ook zonder het 2de deel); T (Ovm;Svn: ook zonder het 2de deel;Tln); GOfl (Sah: ie is an d'n iek) Anders: ie lei voa baeken 17 (Po); z'n pense vol (Cg) is vol en zoete (Kod) ze eten toet a se pohkóhen kokhalzen (Kn) 5. Je moe niks achter j'n 'emdrok 'ouwe: niets verzwijgen. LvA (Ax); ZB Dw/Ovz :oudHa KplNss ;OvzT (Svn: j'n 'èmme) Anders: achter d'n ellebooq/j'n ellebogen 'ouwe(n) Nwn;Dob;Hkz;ler;Kn;Ndp;Nss); achter je kiezen 'ouwe (Tin); niks vo j'n eige 'ouwe (Wsk); gêên duvel op j'n 'arte smoore (Scherp). 6. Ziezo, 't zit achter d'n 'emdrok: het eten is binnen. LvA (Ax) W (Kod); ZB (Kpl); NB (Kg). Anders: achter de knopen/knoppen (Ax;Tln); achter d'n kraag (Hkz); achter z'n vesje (Svn); achter de kiezen HkzDl/Hkg) achter de tan'n (Ier); het zit erwf achter/er achter BslHaNss)d'as binnen (Hrh); m'n èn't binnen (Po); ziezoea)binnen is binnen (za'k mè zén (Nz;Bzl); dat zit'r weer in (Tin); 't kan hin had doeë voe attet 'r in zit (Hkz); ziezo me 'ebbe wi gebunkerd (Gs); 't buuksje stae wi strek Kn) den buuk is wae vol (Ovm) 'k èp m'n qetès Nwnoud) 7. Lêêrqierege huus zulle de schóöle nie gauw verbroeke: niet gauw spij belen. Geen bevestiging. Anders: achter d'aoghe/'oag lóóp'n/ICiupen blijven Ax CgNwnKlz) schooltje/schole achter d'aeqe/ 't aegje hauwe/ spele (Hrh;Ndp); nie gauw de boekschöóle zoeke (Tin); weten de pad ni schole (Bzl). 8A'kik't/ as ik 't mar/inor/mè è(n), 'n ander maok/mokt m(i)en reke- ni(e)nq nie: met een ander heb ik niets te maken. ZVW (Gde;Wtk); LvA (Ax); ZVO-zd (Cg;Nwn); W (Osb) ZB (Bsl); SchD (Bns;Dsr). Anders: ieder (zurg mè) voor z'n eigen (Nz;Hkz); dir ek gien maoken mie (Hkz); voe m'n eige pokes qezond'eit (Üvm); eigen pokes qezond- (h)eid (Kn;Kg); ebbik de duiten, den oaren/'n oare kan fluiten (Po). 9. 'As't waer is' staet op de Seqêêrsmeulengezegd als iets betwijfeld wordt, 'als het maar waar is' zingen ze in Jodenkerk. W (Kod?); SchD (Bns: alleen 1ste deel); T (Svn). Anders: Dor stod'n baqijn bi/vur te bidde (Nwn); as't wér is is 't wèr, en zoa is't mè net (Bzl); je

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 39