BV, Havertkort/Galjaard BV, en Stork-Bosman BV - die de stichting in staat stellen het gewone werk gaande te houden. Ik begon met de spreuk: 'De een eert het, de ander weert het, wat deert het'. Ik eindig met: 'Wie het eert, geeft steun aan de instandhouding van dit unieke onderdeel van de geschiedenis van ons land; een land om - gelijk de Zeeuwen zeggen - fier op te zijn'. LITERATUUR Recente publicaties over gemalen zijn: P. Nijhof, Gemalen in Nederland. Rotterdam 1993. A. Speksnijder (red.), Eenendertig historische gemalen in Nederland. Rotterdam 1996. Over Zeeuwse gemalen verscheen de artikelserie 'Monumentale gemalen' door A. van der Wel en H. Kool in Waterwerker. Informatief magazine van het Waterschap Zeeuwse Eilanden 1996, achtereen volgens Boreel te Middelburg (I, maart), Drie Grote Polders te Oud-Vossemeer(II, juni), De Piet in de Schengepolder (III, september) en Prommelsluis bij Zierikzee (IV, december). 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 19