De Hollandse vlakbouwmethode Willem Vos Een ambachtelijke reconstructie Om historische schepen als de Batavia en de Zeven Provinciën te herbouwen moet je het ambachtelijke productieproces reconstrueren en voor ogen kunnen stellen. Om die reden heb ik me ook verdiept in het zeventiende-eeuwse ambacht, en me voorgesteld hoe de werkzaamheden werden georganiseerd met de bijbehorende gereedschappen en nagedacht over de enorme inzet van de mensen en hun werkmethoden. Met de bouw van de Zeven Provinciën breekt ook voor de medewerk(st)ers van de Batavia-werf een nieuw tijdperk aan. We zijn allemaal tien jaar ouder gewor den. Leermeesters die eerst jongens waren zijn mannen geworden. De bouwmees ter die in het verleden nog meetimmerde, maakt wat meer plaats voor de jongere generatie. Het directe contact met de leerlingen verloopt nog meer dan voorheen via de leermeesters. Door deze veranderende aanpak is het mogelijk om op kwalitatief hoogwaardige wijze aan meerdere projecten te werken. Voor de opleiding gaan we uit van de aanpak zoals die op de werf is gegroeid en systematisch werd aangepast aan veranderende eisen op basis van verscheiden heid, vakmanschap, en sociale vaardigheid. Het onderzoek naar de zeventiende- -eeuwse werkwijze heeft mij overtuigd dat de manier van werken op basis van eigen inzet, verantwoordelijkheid, en individuele vrijheid, wonderwel aansluit bij de eigentijdse ideeën over werken. Het zijn deze elementen van het ambacht waar in de opleiding aandacht aan wordt besteed. We hebben gemerkt dat door onze manier van scholen, mensen bredere kansen op de arbeidsmarkt hebben dan met een al te gespecialiseerde, vakgerichte opleiding. Het is de bedoeling dat je met de opleiding van de Batavia-werf ook andere kanten op kan. Over de ambachtelijke scholing van de Batavia-werf worden wel eens kritische vragen gesteld, bijvoorbeeld of het leren van een ambacht nog wel van deze tijd is. Naar mijn mening is het ambacht van alle tijden en er ontstaan nog steeds nieuwe ambachten. Alle menselijke vaardigheden zijn begonnen als wetenschap en werden op den duur routine en ingelijfd bij nijverheid en ambacht. Nieuwe wetenschappelijke onderwerpen werden op de universiteiten geïntroduceerd en uitontwikkelde onderwerpen schoven door naar het middel en lager beroeps onderwijs. Juist tegenwoordig wordt er in meerdere mate gesproken over een vak, vakken nis, vakmanschap, en meesterschap. Het ambacht is een cultuur, zoals we spreken over een wetenschappelijke cultuur, een kunstcultuur en een industriële cultuur. Binnen het zeventiende-eeuwse ambacht werd keihard gewerkt. Individueel presteren in groepsverband en flexibiliteit vormden de basis van de enorme prestaties die werden geleverd. Over de kwaliteit van datgene wat in het verleden werd gepresteerd, bestaan ook geen misverstanden. De oude stadskernen, gebou wen en werktuigen uit het ambachtelijk verleden bepalen nog steeds in grote mate 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 29