HET INDUSTRIEEL ERFGOED Sporen van techniek in Zeeland Themanummer 10e Historische Studiedag Vlissingen 9 november 1 996 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 3