De auteurs: drs. P. Nijhof, hoofd sector kennis, informatie en communicatie van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg. H. Bouwmansecretaris van de Nederlandse Gemalenstichting dr. W. van den Broeke, universitair hoofddocent Economische en Sociale Geschie denis aan de Universiteit Utrecht W. Vos, scheepsbouwmeester Batavia-werf Lelystad ir. J.H. Sinke, architect 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 50