Voorwoord Deze bundel bevat de lezingen die gehouden werden tijdens de tiende Historische Studiedag Het industrieel erfgoed. Sporen van techniek in Zeeland op zaterdag 9 november 1996 in het Arsenaaltheater te Viissingen. Dit onderwerp was gekozen naar aanleiding van het Jaar van het Industrieel Erfgoed 1996. Vooral bij rijkelijk met dia's geïllustreerde voordrachten kan de schriftelijke neerslag van de lezingen niet een natuurgetrouwe weergave zijn van hetgeen op de studiedag is geboden. De artikelen zijn echter van de meest essentiële afbeel dingen voorzien. De Werkgroep is in de eerste plaats de auteurs erkentelijk voor hun onderzoek en het presenteren van de resultaten daarvan in lezing en geschrift. De Werkgroep is voorts dank verschuldigd aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Viissingen die subsidies verstrekten voor de organisatie van de studiedag en de uitgave van dit themanummer.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 5