'DIT AFSCHUWELIJK CRIMA' Vervolging van homoseksuelen in de Nederlanden Peter Sijnke 'Dien godlosen hoop van menschen' Homoseksuele mannen en vrouwen konden vroeger over het algemeen moeilijk voor hun geaardheid uitkomen. Meestal liet de overheid in Nederland de sodomieten, zoals mannelijke homoseksuelen werden genoemd, wel met rust. Tenzij ze zich al te zeer manifesteerden. In 1730 ving echter een ongekende homovervolging aan. Talrijke processen vonden plaats, vooral in Groningen, Utrecht en Holland. Meer dan honderd mannen werden ter dood gebracht. Tientallen belandden in de gevangenis en enkele honderden doken onder of weken uit naar het buitenland. Pas in 1732 keerde de rust weer terug. L.J. Boon schreef onder de titel 'Dien godlosen hoop van menschenVervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw een interessante studie over dit verschijnsel. Het boek heeft een wat merkwaardige ontstaansgeschiedenis. Leo Boon wilde op het onderhavige onderwerp promoveren. Door drukke werkzaamheden kwam hij echter niet aan afronding van zijn dissertatie toe. Toen hij na een ernstige ziekte in 1986 overleed was het manuscript nog verre van voltooid. De basistekst was weliswaar aanwezig, maar een inleiding en conclusie ontbraken. Boons promotor, professor I. Schöffer, en drie oud-collega's van het Bureau van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (thans Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), te weten Joke Roelevink, Hans de Valk en Guus Veenendaal, hebben in overleg met Boons weduwe het manuscript bewerkt en persklaar gemaakt. De aanleiding voor de gebeurtenissen in 1730 en 1731 vormde een min of meer toevallige aangifte in de stad Utrecht. I. Schöffer begint hoofdstuk 1 ('De stomme zonde') aldus: 'In geheel christelijk Europa werd eeuwenlang het verschijnsel van homoseksualiteit in principe beschouwd als een gruwelijke zonde die, zeker wanneer daarbij twee mannen daadwerkelijk geslachtsgemeenschap hadden gehad, de doodstraf verdiende' (p. 17). Men baseerde zich daarbij op de bijbel en met name op het verhaalde over Sodom en Gomorra in het boek Genesis. In de hoofdstukken 2-7 wordt nader ingegaan op de gebeurtenissen in de Republiek in de jaren 1730-1731, hierbij komen vooral de provincies Utrecht, Holland 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 36