KRÖÖNJAER Jan Zwemer René is mêêstal noga maetig. Daerom keek ik er een bitje van op as ik 'n om 'alf negene op een aevend van de weeke uut café zag komme. Glad een bitje vrolijk, fiets an de "and. Affijn, je begriept wè, 'k was t'r zö bie. 'Ha die Jan, je bin net te laete, anders ao je d'r êên van mien kunne neme 't Was duudelijk, René ao net een rondje gegee. 'Een volgende keer dan, ee.' Hee, René ao linters an z'n stuur. 'Dat za nog wè even duure. Króönjaer is om de vuuf jaer toch, ee 'Aha, gefieleseteerd 'oor En ik stak m'n 'and uut. Vreemd, René was wè ouwer as mien, mè zou d'n dan a veertig weze Ik wier uut den droom g'olpe. 'Ik bin 't nie Jan, mè m'n fiets. Ie is twintig g'oore. Me bin twintig jaer bie mekaore, kan 'k misschien beter zeie.' De fiets rienkelde z'n belle om 't te bevestigen. 'Da gae noga.' 'Da gae zeker noga. Mee niemand zó lange saemen geweest. Tine eit mèr een paer jaer geduurd. Astrid dat weetje, die was gevloge in tieds van vier maenden. Mé dezen, m'n ouwen... Nêê, ons kun mekaore nie misse, ee.'Ik keek is goed. Zö'n stevige zwarte fiets die as agauw nie op te lichten was. Een doekje mee een knope d'r op an den as bie elk wiel, om ze netjes schóón t'ouwen. Hé, dat doekje ao 'k meer geziee. 'Is dat noe nog dien fiets daer asje mee nè schööle fietste René glorieerde. 'Jazeker. Daer 'k 'n lere fletse. Nè Stad in weer en wind. Dan me kilometers gemaekt. En laeter.Agauw twêê keer de wereld rond as je 't op zou telle...' Dat optellen was wè nöödig, want 'k ao nooit g'oore dat René buuten Walcher geweest was. 'En noe én je geféést...' 'Jan. óf me geféést 'ebbe. Ik een vrieën dag genome van 't wérk. Vanochtend bin me nè Zoetelande geree daer as me saemen is een ongeluk g'aod 'ebbe. Saemen op een terrasje gezete. Vanmiddag twêê nieuwe banden d'r op en dan over den Veersen Dam weze riee - bovenover en onderlangst wi terug. En noe een stuitje om een borrel. Króónjaer is kröónjaer.' De fiets bloenk zömè van geluk en René nie minder. 'Alia, dan gaen me nog even terug om een joenkje. Jie bin tenslotte nog getuuge geweest.' 'Getuuge, ikke 'Jae, je wist toch nog da me saemen nè schóóle reeë Dat waere de wittebroodsweken, 'oor.' En René boog een bitje nè voren. 'Ee, ken je die meneer nog 't Was net of ik iets zag bewege an de fiets. 'Kom mè, 't is fêêste 'Oe laete as 't was a'k wi buuten stoeng wete 'k nie. Mè de fiets stoeng d'r nog. Ie keek langst 'eene me nè binnen as de deure open zwaoide. 'Komt 'n nog nie 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 49