HET WAPEN VAN ZEELAND OP EEN VIJFTIENDE-EEUWSE ALBARELLO W.H.P. Scholten Enige jaren geleden, in 1992, was in Brugge een fraaie tentoonstelling te zien over Lodewijk van Gruuthuse (circa 1427-1492). Aansluitend bij de eigenlijke tentoonstelling, waarbij alleen kunstwerken werden geëxposeerd die toebehoorden aan Lodewijk van Gruuthuse, of die onmiddellijk met hem in verband konden worden gebracht, werden in het Gruuthusemuseum en de daarbij aanslui tende O.-L.-Vrouwekerk ook talrijke andere kunstobjecten uit de tweede helft van de vijftiende eeuw getoond. Een van die objecten, een albarello of zalfpot, is mij altijd in de geest gebleven. Niet zozeer vanwege de uitzonderlijke schoonheid, maar meer vanwege de intrigerende aanwezigheid van het wapen van Zeeland. De albarello nader beschouwd Het voorwerp is met een hoogte van 19 cm en een doorsnede aan de bovenkant van 9,1 cm betrekkelijk klein. Het lichaam is cilindervormig, in het midden en boven licht concaaf. De boven- en onderzijde zijn ringvormig afgewerkt. Over het gehele voorwerp is op een witte deklaag in blauw en roodbruin een versiering van gestileerde bladeren en ranken aangebracht. Het midden toont een blauw omlijnd schild met een naar links uitkomende, zwarte leeuw op een roodbruin fond. Het schild is aan de onderzijde doorsneden door een smalle blauwe en twee brede donkerblauwe golvende dwarsbalken.Het voorwerp is een zogeheten albarello of zalfpot van Spaans-Moorse makelij.' Aardewerk als dit werd vanaf 1430 tot het einde van de vijftiende eeuw geproduceerd in Manès, een voorstad van Valencia. Het werd verhandeld door Spaanse kooplieden. De rijke Vlaamse steden - Antwerpen, Gent, Brugge - moeten voor hen een belangrijk afzetgebied zijn geweest. De Vlaamse schilder Hugo van der Goes (circa 1440-1482) beeldde een albarello af op zijn befaamde altaarstuk met de aanbidding der herders, gemaakt voor Tomasso Portinari en bestemd voor diens kapel in de Chiesa di Sant'Egidio dell'Ospedale di Santa Maria Nuova in Florence." De albarello, prominent op de voorgrond afgebeeld, functioneert hier als een vaas voor lelies en anemonen. Hij is exact gelijk aan het Brugse exemplaar, zij het dat tussen de decoratie geen wapenschild is aangebracht. wapen dateren uit het derde kwart van de vijftiende eeuw - de eerste uit 1450 - en zijn te vinden in enkele met miniaturen verluchte handschriften, gemaakt voor Philips de Goede en zijn zoon Karei de Stoute.3 Het Zeeuwse wapen maakt hierin geen deel uit van de eigen wapens van deze machtige Bourgondische vorsten, maar is wel opgenomen in de rand versiering van de wapenminiaturen. De wapenschilden verschillen enigszins van elkaar: in het aantal van de golvende banen en de afbeelding van de leeuw. Er is, naast genoemde hoofdbestanddelen, nog geen sprake van een vaste vorm. In die zin past het Het wapen van Zeeland Het schild met de uitkomende leeuw en de golvende doorsnijding lijkt onmiskenbaar op het wapenschild van Zeeland. De oudste afbeeldingen van het Zeeuwse Albarello of zalfpot Spaans-Moors aardewerk, Id eeuw. In het bezit van het Memlingmuseum-Sint Janshospitaal. Inv. 0.S6.XXI. 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 4