MEDEDELINGEN ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Koninklijke onderscheidingen voor mw. M.Jansen-Glas en mw. L. Veltman-Hack Voor twee leden van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek kreeg de afgelopen Koninginnedag een extra feestelijk tintje; zij kregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Asselbergs van Schouwen-Duiveland. Het betrof hier mw. Jansen-Glas uit Brouwershaven en mw. Veltman-Hack uit Ouwerkerk. Maatje Jansen kreeg deze onderscheiding voor het vele werk op cultureel gebied, o.a. betrokkenheid bij de oprichting van het landbouwmuseum Goemanszorg, de oprichting van de culturele stichting 'De Rode Lelie' en het museum de Vergulde Garnaal. Heel speciale kennis heeft zij van de klederdrachten van Schouwen-Duiveland waarover zij veel publiceerde. Als trouw bezoekster van onze Dialectdagen toonde zij grote interesse in de 'taal van Zeeland'. In het binnenkort te verschijnen regioboek over Schouwen-Duivelandse dialecten is dan ook een in de streektaal geschreven stuk van haar over de klederdrachten opgenomen. Leentje Veltman heeft eveneens op cultureel-historisch gebied haar sporen verdiend; als initiatiefneemster tot de oprichting van de werkgroep Oud- Ouwerkerk en als schrijfster van publicaties over Ouwerkerk vroeger en nu. Zij verzorgde mede de tentoonstelling over de watersnoodramp van 1953 ter gelegenheid van de herdenking in 1993. Wat betreft het behoud van de streektaal; als dirigente van het koor van de Bond van Plattelandsvrouwen afd. Duiveland brengt zij vele liedjes in het dialect ten gehore, zij declameert in de streektaal en werkte mee aan de invulling van de lijsten t.b.v. het Zeeuws Woordenboek en het regioboek Schouwen-Duiveland. Tevens was zij lange tijd lid van de Streektaalcommissie van Stad en Lande. Wij wensen beiden heel veel geluk met deze onderscheiding en hopen dat zij nog vele jaren hun enthousiasme en deskundigheid behouden voor de Zeeuwse cultuur in het algemeen en de streektaal in het bijzonder. A.F. v.d. Zande-Vleugels Schutter Nieuw bundeltje Bei Cok Van onze actieve dialectmedewerker uit Kruiningen, de heer Bei Cok, ontvingen we een uitgebreide brief, waarin hij schreef, dat er binnenkort op de markt van zijn hand zal verschijnen D 'n tied vergoeng!, een bundel dialectverhaaltjes en gedichten in het dialect van Zuid- Beveland. De omvang bedraagt 120 bladzijden en het boek wordt gedrukt bij Drukkerij Van Velzen in Krabbendijke. Een eerder op de markt gebracht boekje van Bei Cok. Noe nog mooierwas uitverkocht en is inmiddels herdrukt. Een felicitatie waard. Het gesproken Zeeuwse Woordenboek. In de vorige aflevering van dit blad werd uitvoerig bericht over de stand van zaken rondom het gesproken Woordenboek van de Zeeuwsche Dialecten. Inmiddels zijn alle teksten in de computer ingevoerd en gecontroleerd. Ook de sfeervolle illustraties van Jacques Prince zijn ingevoerd. Op dit moment zijn we druk bezig in diverse regio's de gesproken voorbeeldzinnen uit het Woordenboek op te nemen. En dat zijn er heel wat! Ruim 2500. Daarvoor benaderen we in eerste instantie natuurlijke onze leden, maar omdat er een verantwoorde spreiding dient te zijn tussen de stemmen van mannen, vrouwen, jongens en meisjes, doen we ook veelvuldig een beroep op nog niet-leden. Deze mensen worden door dit project meestal zo enthousiast, dat ze spontaan lid worden van onze Vereeniging. Deze geluidsopnames vergen veel tijd, maar het resultaat is geweldig. Om een indruk te 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 52