VERD WENEN ZEE UWSE GEBOUWEN HET SINT-JANSHERENHUIS TE WEMELDINGE Jan J.B. Kuipers Van een van de belangrijkste Nederlandse commanderijen van de Johannieters zijn hoogstens nog wat funderingsresten over. Twee keer werd het terrein van deze commanderij onder Wemeldinge (Zuid-Beveland) belaagd: in 1937/38 en in 1969. In 1937/38 is het voormalige kloosterterrein ge√ęgaliseerd; de aanwezige fundamenten werden tot onder de bouwvoor weggebroken. In november 1969 voerde men ter plaatse drainagewerkzaamheden uit. Bij beide gelegenheden kon enig archeologisch vondstmateriaal worden veiliggesteld.1 De Orde der Johannieters De Orde der Johannieters of Sint-Jansheren werd in 1048 gesticht in Palestina met een tweeledig doel: de verpleging van zieke pelgrims in het Heilige Land en de strijd tegen de ongelovigen, i.e. de islamieten. De aanvankelijke hoofdzetel van de orde bevond zich even ten zuiden van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Daar hadden de Sint-Jansridders ook hun grote hospitaal. De Orde kende drie rangen: ridders (voorde strijd tegen de ongelovigen), kapelaans (kerkdiensten) en dienende broeders (ziekenverpleging). Het tenue der Johannieters of Hospitaalridders bestond uit een zwarte mantel met een wit (achthoekig) ordekruis. De acht hoeken verwezen naar de acht zaligsprekingen uit de Bergrede. De Reformatie betekende het einde van de rol van de Johannieters in onze streken. De huidige Johannieters (protestant, in Nederland in 1909 heropgericht) en Maltezers (katholiek) zijn moderne organisaties die niet in directe zin teruggaan op de oude Orde. afb. 1 Engelse vestiging der Johannieters in de 'ridderstraat(Rhodos) met Johannieter paleizen. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 26