BEANTWOORDING VRAGENLIJST DECEMBER 1997 Er zijn veel meer invullers nodig! door Marco Evenhuis Slechts achtentwintig ingevulde vragenlijsten mochten we de laatste keer ontvangen. Achtentwintig lijsten uit niet meer dan vijfentwintig van de ruim honderdveertig Zeeuwse (en Goereese en Overflakkeese) plaatsen! Naar mijn idee komt de representativiteit van ons onderzoek ondertussen aardig in de gevarenzone. Walcheren (3 lijsten), Noord-Beveland (1), Schouwen-Duiveland (3), westelijk Zeeuws- Vlaanderen (1), het Land van Axel (1) en Goeree-Overflakkee (niet één!) waren zwaar ondervertegenwoordigd. Alleen Tholen (5 lijsten) scoort een dikke voldoende. Toegegeven, die lijst van december 1997 was 'n beetje een 'aordigen' met dat hoofdstukje Neger-Zeeuws. Maar vragenlijsten opstellen doen we uiteindelijk niet om mogelijke invullers te plezieren, maar om antwoorden te zoeken op zaken waar we nog geen antwoord op hebben. En de mogelijke Zeeuwse woordenschat van het Neger-Zeeuws is een van die zaken. Het lijkt mij wenselijk, wanneer elke invuller eens probeert in tenminste twee nabijgelegen plaatsen een nieuwe invuller te vinden. Gezamenlijk invullen is tenslotte wel net zo gezellig en bovendien is het interessant om de kleine verschilletjes met dialecten uit de buurt te leren kennen. Kijk eens in onderstaand lijstje van plaatsen waar we wél een lijst van mochten ontvangen en steek uw licht eens op in plaatsen die in dat rijtje ontbreken. De Wetenschappelijke Commissie is u dankbaar! Ontvangen lijsten december 1997: W (Dob; Okp; Osb); ZB (Bsl; Dw; Ha; Hrh; Ier; Ktg); NB (Ks); T (Anl; Ovm; Po; Scherp; Svn); Phi; SchD (Bwh; Hsd; Rns); ZVW (Gde); LvA (Ax); LvH (Hek; Ksz); ZVO-zd (Cg; Kw). DEEL 1: MATERIAAL VOOR'T SUPPLEMENT 1 .De manoeuvers doen: gegeven door Ks; Gde. Aantekening Gde: ook als raadgeving aan een meisje dat gaat trouwen, voor de eerste huwelijksnacht: Laot 'iim z'n manoeuvers maor uutvoeren. Anders: net doeë asof. Ha; doeë of a t'r volop is: Ks. 2.De lampe 'ang mao schêêf: ZB (Ha; Hrh; Ktg); NB (Ks);T (Anl; Scherp; Syn); Phi; SchD (Bwh; Hsd); ZVW (Gde); LvA (Ax); LvH (Hek; Ksz). Aantekening Ha: ook: de lampe 'angt voorover. Svn: ook: de lampe brandt 'r mè lêêge. Bwh ook: de lampe 'an 'n ènde achterover. 3.Die kan wè uut een waegenslag drienke: W (Okp; Osb); NB (Ks); ZVW (Gde) Aantekening: woorden als schêêp voor mager en uitdrukkingen als ie kan wè danse in 'n puupeglas, lampeglas worden meermalen genoemd. Inzender Hrh hoorde van iemand (ZB): ik was asjonksje zó maeger, da 'k onder de prikkeldraad wè kon regenschule. Ks geeft: ie is mè smal van kakuus. Hek: (ij kan) mee te kernijnen deur de traolies eten. 4.'Wie spek? Gin spek? Weg spek!': gegeven door Ha; Hrh (wien spek? Gin Spek? Spek terug in de spinne: als er armoe was, of van een bepaald iets de voorraad beperkt was, dus niet alleen bij spek); Phi. 45

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 47