Het hoofd van de Johannieterorde was, na de teloorgang van het Heilige Land, de Grootmeester van Rhodos (1309-1522 later Malta) (afbeelding 1). Onder hem was de Orde verdeeld in acht naties, met aan het hoofd daarvan een meester. De meester in Duitsland was de Prior-Generaal. Onder deze Prior-Generaal vielen weer verschillende camerae (kamers), bestuurd door een baljuw of 'balier'. De Balier van Utrecht was het hoofd van de Nederlandse kloosterorde. In 1326 omvatte zijn district alle godshuizen van Sint-Jan in het bisdom Utrecht en het graafschap Holland en Zeeland, verdeeld over zeven commanderijen. Hieronder viel ook de commanderij Wemeldinge. Aan het hoofd van een commanderij stond een commandeur. Johannieters in Zeeland Behalve in Wemeldinge waren de Johannieters ook elders in Zeeland gevestigd. Toen in 1312 de Orde van de Tempeliers werd opgeheven, gingen hun bezittingen op verschillende plaatsen naar de Hospitaalridders, onder andere in Zaamslag en waarschijnlijk ook in Zierikzee. Misschien is de oudste Johannieter vestiging in Zeeland die te Slype of Slepeldamme bij Aardenburg (destijds echter behorend tot Vlaanderen), welke later is overgebracht naar Brugge. De belangrijkste stichting in Zeeland was volgens sommigen niet die van Wemeldinge, maar die te Sint-Jan ten Heere op Walcheren (Kerkwerve). Deze dateert van vóór 1300. In 1317 wordt een commanderij in Middelburg vermeld. Nadien werd een benedictinessenklooster te Werendijke, eveneens op Walcheren, opgenomen in de commanderij van Sint-Jan ten Heere. Hiermee kreeg Zeeland een afdeling van de vrouwelijke tak der Johannieter Orde. Zo ontstond meteen ook het enige Zeeuwse 'dubbelklooster'. Het hospitaal te Emelisse op Noord-Beveland (verdronken 1530/32) was mogelijk eveneens een Johannieter gesticht. V'/n/n; /fork .S't-fanie Heeren lend - èJy VHfoanurtcdc smVbacVit. v» ij? N° V IlotJc i'opr, - - Mvarie tidoi ck Vi//'Gf>me Lett //or,Jc Bruelis ambacht, jij* poekBenoorden Jfeijdyke Jy'S ?ra/ienrJonck\ afb. 2 St.-Janshoek, klooster en Sint-Jansheerenland. (Kaart van het Oostambacht Kapelle) 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 27