DOKTER 'DE PUUT' Het trieste levensverhaal van een Zeeuwse plattelandsdokter tussen feit en fictie J.H. Midavaine Een dokter was geroepen bij een achtjarig jongetje, dat plotseling bewusteloos was geworden en maar niet bijkwam. De huisarts deed alles wat zijn wetenschap hem voorschreef te doen, maar hij stond voor een raadsel en het kind bleef bewusteloos. Ten einde raad spoedde hij zich naar een collega om consult te houden. Toen haalde een buurvrouw dokter De Puut er bij; deze was zo dronken, dat hij nauwelijks op beide benen kon staan, maar hij kwam, waggelde de kamer in, boog zich over het kind dat in bed was gelegd en nog maar steeds bewusteloos bleef, grinnikte eens en zei: 'Ik ben bezopen, maar datjoch is dat ook. Bezjoer!En toen waggelde hij weer weg. Maar hij had de juiste diagnose gesteld! Het kind had, zoals even later bleek, in een onbewaakt ogenblik een fles brandewijn te pakken gekregen en daar stevig uit gedronken, met het voor de hand liggende gevolg, dat het inderdaad 'bezopen' werd en het bewustzijn verloor. Toen het ventje zijn roes had uitgeslapen was het weldra weer volkomen gezond. Dit is één van de vele wonderlijke verhalen, die er de ronde doen over dokter Anthony de Puyt, want zo heette deze bijzondere geneesheer, die in de vorige eeuw rondzwierf in heel Zeeland, vele mensen en kinderen genas, veel dronk en vuil was. Zijn jeugd Op 22 oktober 1833, 's avonds om zeven uur, werd Anthony de Puyt in Aardenburg geboren, waar zijn vader broodbakker was. Samen met zijn oudere broertjes Johannes en Jacobus groeide hij op in het West Zeeuws- Vlaamse stadje. Al op jonge leeftijd werd hij naar school gestuurd en leerde lezen en schrijven. Na zijn lagereschoolperiode deed hij drie mislukte pogingen om een beroep te leren. Zo staat hij bij zijn inschrijving in het register van de Nationale Militie in 1852 te boek als onderwijzer. Uiteindelijk meldde zijn moeder hem als 23-jarige aan bij de Geneeskundige School in Middelburg, waar hij op 13 augustus 1855 werd ingeschreven. Bij deze aanmelding deelde ze zijn toekomstige leermeesters mee, dat hij niet helemaal normaal was, maar dat hij uitstekend kon leren. Dit bleek, want hij heeft op deze school ijverig gestudeerd en behaalde al op 11 november 1859 zijn diploma als plattelandsdokter, de hoogste graad, die er te behalen viel. Hoewel hij zijn studie serieus nam en bij zijn medestudenten de naam had kundig te zijn, vertoonde hij een merkwaardig gedrag, waarbij hij zich belachelijk maakte omdat hij raar deed en steeds gekke gezichten trok. Eerste praktijk en huwelijk Na zijn opleiding ging De Puyt eerst naar zijn woonplaats en kort daarna naar Zuidzande, waar hij zich als geneeskundige liet inschrijven. Doch al vrij spoedig verliet hij dit dorp en vertrok naar Sluis, waar hij tot 1864 ingeschreven stond. In geen der plaatsen had hij een praktijkruimte, want hij oefende zijn praktijk uit in herbergen, waar de waard altijd luid zijn lof verkondigde en na afloop van de zittingen en later ook tijdens de zittingen een aantal glaasjes brandewijn of jenever voor hem schonk. Voor de voorgeschreven medicijnen waren zijn patiënten aangewezen op de plaatselijke apotheken, maar in veel gevallen konden de apothekers zijn handschrift niet lezen en soms zelfs waren zijn receptbriefes onbeschreven. Van de recepten, die wel te ontcijferen waren, weten we, dat De Puyt in veel gevallen Lactas Ferrosus, Arsenicum of Strychnine voorschreef Op 19 maart 1863 trouwde hij buiten gemeenschap van goederen in IJzendijke met Jacomina Clasina Catharina Ladenberg en op 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 26