INHOUD Kerstmis 1998 2 'De kost is aan boord opperbest'/^d Weststrate 4 P.C. Boutens: 'Daar is niet één die eenzaam gaat als ik/ Ronald Rijkse 13 Dokter 'De Puut'/ J.H. Midavaine 24 Calvinistisch en oorlogszuchtig/ Peter Sijnke 33 In memoriam Johanna Engelina van den Broecke-de Man/ Bas Oele 36 Een aantekenboekje uit vroeger tijd/ J.A. Rentmeester 38 Over boeken 39 Mededelingen Werkgroep Historie en Archeologie 44 Tentoonstellingen 45 Zeeuwse Dialectdag/ Jopie Meerman-Ottevanger 47 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek 49 Diagenda 51 Beantwoording vragenlijst juni \998/RinusWillemsen 52 Zén, doen en laeten/ Bei Cok 56 WOORD VOORAF Vroegere dingen, toekomstige dingen. Bezinning op die twee categorieën past bij uitstek in de periode van kerst en nieuwjaar. Eerst zaken van vroeger. In dit laatste nummer van 1998 leest u een 'in memoriam' van Bas Oele over mevrouw Van den Broecke-de Man. Vorige maal wenste ik haar nog geluk met haar honderdste verjaardag; op 17 september, enkele dagen voor het verschijnen van het herfstnummer met daarin die felicitatie, zagen we de rouwadvertenties met het bericht van haar overlijden. Behalve in Bas Oele's bijdrage wordt de niet steeds gemakkelijke, maar uiterst productieve en wilskrachtige mevrouw Van den Broecke gereleveerd in het verslag van de laatste Dialectdag. Meer aangelegenheden van vroeger. Hans Schwartz heeft afscheid genomen van het bestuur van de Werkgroep en de redactie van Nehalennia. We danken hem voor al zijn inspanningen en waardevolle bijdragen, en wensen hem veel succes voor de toekomst. Dit is ook het laatste nummer in de vertrouwde opmaak van 'studio Oele' te Kapelle. Ondergetekende heeft er, als gast tussen diskettes, stapels papier, boeken en illustratiemateriaal prettige uurtjes doorgebracht met Bas en Koos, als de productie van een nummer in gang was. Bij het redactiewerk blijven beiden nog betrokken, waarmee we me*een bij de toekomstige dingen zijn te chtgekomen. Als alles volgens plan verloopt wordt met ingang van de komende jaargang de lay-out geheel verzorgd door de drukker. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De toekomst klopt voorts aan de deur in de persoon van een nieuwe redacteur, Theo Raats, die zich vooral met Vereenigingskopij zal bezighouden. Laten we tenslotte het heden niet vergeten. De redactie wenst u, lezer, prettige feestdagen en een voorspoedig 1999 - en veel genoegen met deze aflevering van Nehalennia. Jan Kuipers KOPIJ VOOR VOLGENDE NUMMERS UITERLIJK 15 JANUARI INDIENEN BIJ DE REDACTIE I

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 3