1 EEN AANTEKENBOEKJE UIT VROEGER TIJD Belezen van het vee J.A. Rentmeester In een aantekenboekje van mijn grootvader, Johannes Rentmeester Mar. zn. (1872-1956) vond ik een gebed dat werd uitgesproken als er dieren, met name paarden en koeien, ziek waren. Voordat dit gebed werd uitgesproken werd er een kruisteken op de gevoelige plek gemaakt en de plek goed gewreven. Zoals u zult hebben begrepen uit het bovenstaande was mijn grootvader goed rooms-katholiek. Mijn vader, nu 88 jaar oud, weet zich uit zijn jongensjaren nog wel het een en ander te herinneren, maar de juiste tekst kent hij ook niet. De op de afbeelding voorkomende tekst is niet door mijn grootvader geschreven, wie de auteur is is onbekend. Een woord uit de tekst is niet duidelijk te lezen en door mij is een in de tekst toegevoegd. Op de naastliggende pagina is een verduidelijking van dit symbool gegeven met de woorden pijn/lijn? In het aantekenboekje komt het gebed nog éénmaal voor en ook daar is hetzelfde woord onduidelijk, het meest aannemelijk lijkt lijn, verwijzend naar de lijn die met het kruisteken werd gemaakt. De tekst bevat veel taalfouten omdat hij opgeschreven is zoals er werd gedacht. Op andere bladzijden in het aantekenboekje staan nog maten van de mendeuren, mogelijk zijn die genoteerd om te berekenen of een hooiwagen door deze deuren kon. Transcriptie van de tekst: Kruisteken maken en goed wrijven. En dan bid ik in de naam van de drievuldigheid God de Vader God de Zoon en God de heilige geest. Dat dezep(l)ijn* van verzeren van vereking van verstijving van overkiting mag doen genezen of verdwijnen. In de naam van de heilige drievuldigheid. 3 weesgegroeten bidden 's morges en 's avonds. Op de naastliggende pagina ik bide In een ander handschrift pijn/lijn of verstuiken 'iris f'5 »/i«r -r-v 0 °r t-<~*x t/' -5 - j 1. V V.. i LL. f'y- - dt/i- A_i - i <r\ ',M.' il&SA **-i' - X~y- 'i 4 ,'ttS" - v' iMf ct.i' "4 jj-' r i* •-y'* 78 V d fp HM,- x.-i x/ 4- f - 38

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 40