OVER BOEKEN Zeeland, Burchten en Buitenplaatsen Agenda 1999: Uitgave Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg. Prijs 29,50. Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap bezit een rijke verzameling aan topografische prenten, bijeengebracht in de Zelandia lllustrata, waarvan de basis in de negentiende eeuw door het genootschap werd aangekocht. De collectie bestond toen uit een 3000 exemplaren, thans is door aankopen en schenkingen deze collectie uitgegroeid tot ruim 17000 stuks. Een aantal van deze prenten is samengebracht in een agenda voor het jaar 1999, onder het thema Burchten en Buitenplaatsen. In Zeeland en dan vooral op Zuid-Beveland zijn van de 12de tot de 15dc eeuw diverse kastelen en stenen huizen gebouwd voor de ambachtsheerlijke adel. Het merendeel hiervan is thans helaas verdwenen. Ons rest slechts nog Haamstede, Moermond en Westhove. In de Zelandia lllustrata zijn van deze al dan niet verdwenen kastelen e.d. tientallen afbeeldingen bewaard gebleven. In de late 17de eeuw en in de eerste helft van de 18dc eeuw waren vooral op Walcheren, maar ook op Schouwen- Duiveland in de buurt van Schuddebeurs, veel rijke buitenplaatsen. Door de veranderde economische omstandigheden zijn de meeste hiervan in de 19de eeuw verdwenen. Dank zij de Dordtse tekenaar Jan Arends (1738-1805) kennen we veel bijzonderheden over de Walcherse buitenplaatsen. Uit de veelheid van het bovengenoemde materiaal uit de Zelandia lllustrata is voor de agenda een fraaie keuze gemaakt. Een genotvol bezit om de dagelijkse beslommeringen in op te tekenen. Monumenten Onderhouden. Redactie Gert Jan Luijendijk, Monumentenwacht Nederland. ISBN 90- 5345-129-3. Verkoop Stichting Matrijs, Utrecht. Prijs ƒ24,95. Monumenten Onderhouden is verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de monumentenwacht in Nederland. Monumentenwacht Nederland is een federatie van 12 Provinciale Stichtingen Monumentenwacht. In Zeeland is sinds 1976 de monumentenwacht actief. Een goed onderhouden monument kan eeuwenlang mee. Maar de noodzaak van onderhoud wordt sterk onderschat, zo blijkt uit de dagelijkse praktijk van de monumentenzorgers. Onwetendheid, nonchalance en ondeskundig ingrijpen zijn de belangrijkste boosdoeners. Een monument is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar bezit. Kleine gebreken ontstaan, met vaak grote gevolgen. Verder verval of een dure restauratie is dan de keuze. Dit boek gaat op heldere wijze in op de geheimen van doelmatig onderhoud. Geschreven door medewerkers van de Monumentenwacht is het niet alleen waardevol voor eigenaren en beheerders van erkende monumenten. Iedereen die een wat ouder, meer of minder monumentaal pand bezit kan er zijn voordeel mee doen. Drs. P.A.M.M. van Kempen, Middelburg: opgraving Markt 1998. Rapportage van de archeologische begeleiding van de herinrichtings werkzaamheden op de Markt. Uitgave Gemeente Middelburg, 1998. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 41