de plaatsen van de kolonisten in de Nieuwe Wereld, die ook a l'improviste werden gebouwd en waar de eerste jaren moeilijke jaren waren. Er kwamen 'gebruiksregels' voor de bewoners. Om te trachten enige beschaving te behouden? Economisch leek het redelijk te gaan, maar zeven jaar na de stichting was een deel van de Colijnsplaatse bebouwing al verkrot of verzakt. Vervolgens trof tot twee keer toe een pestepidemie het dorp. 1769 was een belangrijk jaar: aan beide uiteinden van de Voorstraat kwamen voorname gebouwen tot stand die er nu nog staan, het rechthuis en de kerk. Daarmee was de eindvorm van het dorp bijna bereikt. In 1920 werd de gracht rond het kerkhof gedempt en in 1979 de oude haven, vanwege de Deltawerken. In 1996 volgde de officiële aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. Een boek met vele verhalen, prenten, foto's, dat makkelijk leest en een aardige blik biedt op de geboorte en levensloop van een bijzonder dorp. Robbert Jan Swiers J.P.B. Zuurdeeg, Zuudwest. Sint-Philipsland, land van wind en water (Sint-Maartensdijk: gemeente Tholen, 1998). 32 blz., afbn., bronnen- en lit.opg. Verkrijgbaar bij het gemeentearchief Tholen, Markt 1-5, Sint- Maartensdijk. Prijs 5,-; bij toezending 7,40 (inl. 0166-668249). Het werd wel weer eens tijd, een aardige publicatie over Sint-Philipsland. De aanleiding voor deze uitgave was de onthulling van een kunstwerk op de zeedijk tegenover de Voorstraat in Sint-Philipsland op zaterdag 17 oktober 1998. Dit werk'Zuudwest' is gemaakt door beeldend kunstenares Hedi Bogaers te Zierikzee op het thema 'Sint- Philipsland, land van wind en water.' Het beeld stelt een man en een vrouw voor, die richting 'zuudwest' over het water uitkijken. Auteur Hans Zuurdeeg, gemeentearchivaris van Tholen en Sint-Philipsland, bepaalt zich in zijn tekst vooral - maar niet uitsluitend, want ook veren en schippers komen aan de orde - tot het land. In zo'n dertig bladzijden behandelt hij de hele geschiedenis van Sint-Philipsland, vanaf de voorgeschiedenis der bedijking van het eiland (octrooi in 1486) tot de dag van vandaag. Immers: Recent bleek dat het thema van het kunstwerk, wind en water, niet alleen met zoutwater in verband moet worden gebracht. Een storm, gepaard gaande met extreme hoeveelheden regen zorgde op zondag en maandag 13 en 14 september 1998 op Tholen en Sint-Philipsland alsmede in andere delen van Zuid-Nederland en België voor grote problem end Ook de voorgeschiedenis van de plaatsing van Bogaers' beeld komt uiteraard aan de orde. Waarom eigenlijk de naam 'Zuudwest'? Omdat uit die richting vaak stormen woeden. De omslag van het boekje is gesierd met een aquarel van een Sint-Philipslander met de toepasselijke naam Arco Kunst. Jan Kuipers Gesignaleerd: Jan J.B. Kuipers, Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland (Middelburg: Provincie Zeeland, 1998). Bespreking in de volgende aflevering van Nehalennia. Zeeuws Jaarboek 2, met bijdragen van Arend C. de Ru, Andreas Oosthoek, Kees Bos, Geertrui Trimpe Burger-Mekking, Cor van de Poel e.a. Bespreking in de volgende aflevering van Nehalennia. 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 45