MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE OPENLUCHTMUSEUM (ONDER)- ZOEKT KISTEN Om meer te weten te komen over een wetenschappelijk nog onvoldoende belicht gedeelte van zijn omvangrijke collectie is het Nederlands Openluchtmuseum een onderzoek begonnen naar het verschijnsel Nederlandse bergkisten. De kist is het oertype van het bergmeubel - een afgesloten, verplaatsbare (meubel mobiel) ruimte om voorwerpen als kleding en kostbaarheden veilig in te bewaren. Zij heeft als zodanig een eeuwenlange ontwikkeling doorgemaakt en kan als voorloper van de kast beschouwd worden. Vanaf het midden van de 17de eeuw verloor de kist geleidelijk aan andere, 'modieuzere' meubelstukken haar centrale plaats in de leefomgeving. Op het platteland echter overleefde de tuugkist (tuug kleren) nog lange tijd en moest pas na het eind van de 19de eeuw in toenemende mate het veld ruimen. Het Openluchtmuseum wil zich met name informeren over dit eenvoudiger type kist, dat in heel Nederland voorkwam. Wij willen graag weten: waar zulke kisten nog te vinden zijn; hoe ze eruit zien (liefst foto's); of iets bekend is over hun geschiedenis (door wie gemaakt, waar vandaan, hoe oud, welk doel etc.); en eventueel andere voorkomende gegevens. Een representatief voorbeeld van het genre is hierbij afgebeeld. Alle reacties, schriftelijk hetzij mondeling dan wel elektronisch of per fax, graag naar: Het Nederlands Openluchtmuseum t.a.v. drs. A.W. Jansen, Postbus 649 6800 AP Arnhem tel. 026-3576293 fax 026-3576147 email info@openluchtmuseum.n! De historie van Walcherens Noordrand door de bril van een ecoloog Op 15 februari 1999 organiseert de werkgroep wederom een lezing in de serie 'voordrachten lopend onderzoek'. Drs. A.A.M. van Haperen, Hoofd Bureau Terreinbeheer bij Staatsbosbeheer regio West-Brabant-Deltagebied, gaat dan in op de rijke geschiedenis van de duinen en de binnenduinrand van Walcheren. Deze is niet alleen voor historici van belang, maar ook voor ecologen en natuurbeschermers. Voor een goed begrip van het heden is kennis over het verleden immers onmisbaar. In deze lezing presenteert een ecoloog zijn kijk op de ontwikkeling van dit bijzondere stukje Walcheren. Na de lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie over uitgangspunten, onderzoeksmethode en mogelijke nieuwe bronnen. De lezing vindt plaats op maandagavond 15 februari 1999 om 20.00 uur in Huize 's- Hertogenbosch, Vlasmarkt 49 te Middelburg en is voor iedere belangstellende toegankelijk. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 46