ZEEUWSE DIALECTDAG, 17 oktober 1998 Jopie Meerman-Ottevanger 't Is weer voorbij, we moeten er weer bijna een jaar naar uitkijken. De Dialectdag, het ultieme uitje van de dialectspreker in Zeeland. Ons, ulder, zulder, zullie, allemae waeren m'n d'r, dae in 'De Vroone' te Kapelle. Het is een jaarlijkse traditie: een smakelijk kopje koffie met een bolus bij binnenkomst, zoenen van bekenden en elk jaar constateren dat het grijshaar-gehalte hoog ligt daar in Kapelle. Maar ik moet er wel bij vermelden dat ik in de ruim tien jaar dat ik trouw bezoeker ben, zelf tot deze garde ging behoren. Snel de presentielijst tekenen, een vluchtige blik over de overvolle boekentafel, een plekje zoeken in de zaal die langzaam volloopt. Zo, de Dialectdag kan beginnen.... Voorzitter Martens, in vol ornaat in Zuid- Bevelandse dracht en dialect, stelt het bestuur voor en verwelkomt de belangrijke gasten. Daarbij krijgt prof. Weijnen een bijzonder welkom. Deze taalkundige uit Malden is al bijna zeventig jaar lid! In een radio-interview met Omroep Zeeland dat enkele dagen na de Dialectdag te beluisteren valt, vertelt de heer Wijnen dat hij de Dialectdag pas voor de tweede keer bezoekt. Verder is er een woord van welkom voor dr. S.J.H. Reker van de R.U Groningen. Lezers van 'Noe' hadden al kennis met hem gemaakt. Op deze zaterdag liet hij de ruim 250 aanwezigen zijn deskundige beschouwing horen over het Zeeuws. Julder, judder, jullie, wudder, ons en wellie, jidder, ulder en zudder, allerhande persoonlijke voornaamwoorden passeerden de revue. Het was maar goed dat de voorzitter de reacties op deze voordracht kort hield, want het zou, luisterend naar het geroezemoes rondom, veel gespreksstof opleveren. Tijdens het huishoudelijke deel van de vergadering hadden de aanwezigen kunnen horen dat er een promotie-brochure over de Zeeuwsche Vereniging voor Dialectonderzoek in de maak is, zodat tijdens activiteiten in de provincie 'zieltjes' geworven kunnen worden. Maar wat zeker hoog zal scoren voor de vereniging is de digitalisering van het woordenboek. Tijdens de middagpauze kunnen de bezoekers kennis maken met dit fenomeen. Prachtig, een CD- rom met beelden, klanken, muziek, alles op te roepen via het toetsenbord. Engel Reinhoudt, die uiteraard de dag afsloot, had wat moeite met de termen van dat toetsenbord. Waarom geen 'vrom' in plaats van 'return', was zijn vraag. Wat de heer Martens wel opmerkte was dat zo'n CD-rom 'software' heet, 'maar ze zijn keihard, wat de centen betreftwas zijn constatering. De centen werden weer goed onder controle gehouden door Jaap Murre, de bestuursverkiezing verliep gesmeerd. Bij acclamatie werden de heren Van Sluis en de Klerk herkozen, er was een toelichting over het supplement door de heer de Regt van De Zeeuwse Taele, en uiteraard kregen de meesten weer een uitbrander omdat ze de vragenlijsten niet terugstuurden. Hopelijk heeft het bestuur de heer Dek, die deze dag nog als Gedeputeerde bezocht, voor volgend jaar uitgenodigd als gast. Want zijn inbreng als dialectverteller is zeer waardevol. Anja Kopmels, de enige echte vrouwelijke troubadour van Zeeland, zit boordevol mooie liedjes. Ze laat er maar enkele los over haar publiek, dat geniet. Graag elk jaar Anja op het programma! Het lijkt wel een keuzemenu. Datzelfde geldt trouwens voor de middagmaaltijd: een 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 49