MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Foto's voor de CD-rom In de vorige Nehalennia vroegen we de leden om foto's op te sturen van afbeeldingen die mogelijk gebruikt zouden kunnen worden op de CD-rom. Ir. J. F. Stoutjesdijk uit Bennekom verraste ons met een tweetal oude foto's van Sint-Annaland waarop heel duidelijk een slravalje te zien is. De dorpssmid is bezig een paard te beslaan. Heel hartelijk dank voor deze sympathieke geste. De stravalje in de Dorpsstraat te Wemeldinge Als we dit schrijven, is het eind oktober en vernemen we dat de Provincie Zeeland juist 20.000 gulden toezegde voor de realisatie van dit project: het sluitstuk van jarenlang werken aan iets, dat geweldig is. In de regionale pers is er uitvoerig over geschreven. Dank aan allen het mogelijk maakten dat deze droom werkelijkheid werd. Wat moet ik met die vragenlijst? Dat zullen ongetwijfeld veel leden zich hebben afgevraagd. Op de laatst gehouden Dialectdag is deze vraag ook aan de orde geweest. Er zijn immers al een heleboel woorden, zinnen en uitdrukkingen bekend. Inderdaad, heel veel is al bekend. Onze Vereeniging is immers al jaren bezig met het opvragen van gegevens, maar toch... U helpt ons in deze fase van het onderzoek misschien nog wel meer dan vroeger, nu alles nog even gecontroleerd kan worden. Als over twee jaar het Supplement gedrukt is, zou het weieens te laat kunnen zijn om uw antwoorden op te nemen. Daarom doen we nu een laatste ronde om alle gegevens zo vlug mogelijk binnen te krijgen. Ga er dus zeker de komende week eens rustig voor zitten. Het is onmogelijk op alle vragen een antwoord te geven met bekend. Dat verwachten we ook niet. Maar een aantal zullen zeker bekend zijn. En zijn ze onbekend? Geen nood. Ook het antwoord onbekend is voor ons waardevol. We weten dan immers dat u het woord niet meer kent. Mogelijk is het woord vroeger wel bij u in de buurt gebruikt en is het dus dan nu verdwenen, 't Is maar dat u het weet. Radio Goes Van ons ijverig lid Bei Cok uit Kruiningen ontvingen we enige tijd geleden een brief, waarin hij onder andere schreef, dat Radio Goes, die op een groot deel van Zuid- en Noord-Beveland beluisterd kan worden, van plan is een dialectprogramma uit te zenden. Zo'n initiatiefis natuurlijk een felicitatie waard. Nog blijer zijn we met de mededeling, dat Bei Cok zelf het programma gaat verzorgen. We wensen Bei dan ook veel succes met zijn wekelijks programma, dat ongeveer een half uur zal beslaan. Over de verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte. Zijn er trouwens meer lokale omroepen, die al een dialectprogramma hebben? Nederlandse Dialectendag Op vrijdag 5 maart 1999 is er in Zwolle de Nederlandse Dialectendag. 49

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 51