Plevuze, vloertegel, gegeven door 's-Heerenhoek. Bei Cok uit Kruiningen herinnert zich de ovenlei, een zware steen, die als een soort stoof dienst deed in de winter. Leen de Vlieger heeft het over een andere betekenis van leie: Da gieng op de leie: dat werd op krediet gekocht en op de lei geschreven. 15.bobberen stuiteren. W. (Kod.); Z.B. (Bsl.; Gs.; Ha.; Hrh.; Ier.; Kn.; Kb.; Kpl.; Ktg.; Ovz.); N.B. (Ks.); T. Scher.; Svn.; Tin.; Ovm.); Sch.-D. (Bns.; Bwh.; Zr.); Z.V.W. (Bks.; Bvt.; Gde.); L.v.A. (Ax.). Lam: ketsen. Ook: Bobber maor op: ga maar weg. De bobber in 'èn: een hekel hebben aan. Hierop komen we later terug in de vragenlijst van dec. 1998. 16. bobberen hobbelen. W. (Kod.); Z.B. (Bsl.; Ha.; Hrh.; Ier.; Kn.; Kb.; Ovz.); N.B. (Ks.); T. (Po.); Sch.-D. (Bns.; Zr.); Z.V.W. (Nvl.; Gde.); L.v.A. (Ax.). In Z.V.W.: bobberren: hobbelen. De karre bobbelt over den diek. Uit Lam.: bolderen. 17.bobberen rillen. Z.B. (Gs.; Ha.; Ier.; Kn.; Kb.), T. Po.); Z.V.W. (Nvl.); L.v.A. (Ax.). Bobberen: koppen, door Breskens opgemerkt en schokschoeren door Kruiningen. 18.'oeks-op schuin over. W. (Kod.; Vre.); Z.B. (Ier.; Kn.; Kb.; Kpl.; Wde.); N.B. (Ks.); T. (Anl.; Po.; Scher.; Ovm.); Z.V.W. (Cz.); L.v.A. (Ax.). Varianten: 'oek over kant: Kod.; Kn., overoeks: Kod.; Bsl.; Ovz.; Drs.; Nvl. en Ax., 'oeks over aeie: Ha.; Hrh.; Kn.; Scherp, en Svn. Schuins: Lam. 19. bekapittelen berispen W. (Kod.; Osb.; Vre.); Z.B. (Bsl.; Ha.; Ier.; Kn.; Kb.; Niss.; Ovz.; Wde.); N.B. (Ks.); T. (Anl.; Po.; Scher.; Svn.); Sch.-D. (Bns.; Bwh.; Drs.; Zr.); Z.V.W. Cz.; Nvl.; Gde.); L.v.A. (Ax.); Z.V.O.zd. (Kw.). Uit Kruiningen schrijft men dat een kapittelstokje een kneveltje is, bijv. van een houtje-touwtje jas. In Breskens zegt men bij een berisping: iemand an z 'n zéér zitt 'n. 20. lamaer, drukte, lawaai, ook kracht. Bevestigd door Bsl.; Kn.; Wde, Ovg.; Zzd.; Ax. De betekenis in de richting van kouwe drukte en herrie schoppen: Kod. en Ks., laweit schrijft men ons uit Ax.; Lam. en Kw. De Schippers meldt voor Gde: Ie gaf t'm van lamèr; hij sloeg erop los. 21 .schraevelen scharrelen (van kippen): Kod.; Ks. 22.schrobberie schraapzucht. Kod. (verouderd), Bsl.; Ks.; 'n schrobbert: Svn, schrobben Ax. en 'ebberig Kw. 23.missieng mestput. Wordt nergens bevestigd. Wel als varianten doorgegeven: mispit. Bsl.; Ha.; Ovz.; Anl.; Po.; Scherp.; Tin. misput.- Bks, Bvt.; Ax.; Cg. en ook bocht: Nvl.; Ax. missienk: Ovg.; Zzd. De omheining rondom de mestvaalt: mispit 'eim Hrh. 24.kak'ielen langs de enkel schuiven van een schoen. Dit wordt alleen in Axel en Groede vermeld, met de aantekening: oud in Groede. 'n kakiele: een bangerik. Hrh.; Ovz. en schietiele Kn. 25.drommen bulten in een draad, wordt nergens herkend. Wel zegt Ha. koapen, Ier kroenkels en Ks hobbels, bobbels. Lam.: knossels. 26.vèrkens gae êêrder dóód van een legen as van een vuulen buuk men moet niet te kieskeurig zijn: Kod.; Ovz. Als aanvulling ontvingen we uit Kod. en Svn.: vieze vèrkes woore nie vet. Een variant op deze uitdrukking komt uit Lam.: Vèrkes gaon eerder dóód van een lege as van n'n vollen buuk. 27. 'n goed akkoor maekt zachte scheidieng een goede afspraak voorkomt problemen: Kod.; Ha.; Kn.; Wde.; Ks.; Drs.; Zr. Gde. en Kats meldt nog verder: je moe goeie stekke steke. 28. scheer je schaepen, mae snie ze niet neem alleen watje toekomt: Ovz. Kees Witte, uit Axel adviseert: Geef iederéén 't ziene. Lam.: êërd ou schaopen maar snai ze nie. 29.da's praet van 'n cent de pinte dat is praat van niets: Vre.; Wde.; Ax.. Met varianten: praet van niks: Kod.; Bsl.; praet vo de (grööte) vaek(e): Ha.; Hrh.; Ovz.; Ks.; Svn.; Bns.; Cz.; Klz., 54

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 56