45. iemand in de penne trokke te veel laten betalen. Niet bevestigd, wel als variant: iemand 'n póót uuttrekke Kod.; Ovm.; Drs.; Ax. en iemand 'n póót uutdraeie Ier.; Ks.; Svn., vurke schrieve Hrh. en iemand bie d'n beer doe Svn 46. daer is 'êêl wat an op te zien dat brengt grote lasten met zich mee Nss.; Drs. en di is 'êêl wat an op te zien Ks. 47.'t gaet tussen kaoie en mure het gaat tussen de bedrijven door. Deze vraag is te onduidelijk ingevuld, omdat veel inzenders de uitdrukking tussen kaoi en schip gebruiken. We komen hier later op terug, nadat de vraag nog eens in de lijst van dec. 1998 is gesteld. 48. a de pacht uut de beuterkurf moe komme het ene gat met het andere vullen. Op deze vraag zijn geen reacties ontvangen. 49. altied z'n siesje op 't riesje willen altijd zijn voordeel willen hebben. Als variant op deze uitdrukking schreef onze oud-voorzitter in zijn laatst ingevulde lijst nae z 'n toe aele Po. 50. an tweejen slae in tweeën delen Vre.; Kn.; Wde.; Ks.; Po.; Svn.; Drs.; Zr. en Ax. Deu d'n 'elt slae Ks.; Scherp.; Ovz., ten 'alven deu slae Kod.; in tweej'n slae Bsl.; Ha. 51. 't viel an driejen uut mekaore het viel in drie stukken uiteen. W. (Kod.; Vre.); Z. B. (Ha.; Kn.; Kpl.; Ovz.; Wde.); N.B. (Ks.); T. Po.; Svn.); Sch.-D. (Bns.; Drs.; Zr.); L.v.A. (Ax.). 't Viel in driejen uut mekaere Bsl. Nagekomen lijsten Wij ontvingen nog enkele nagekomen lijsten. Die kunnen we helaas niet meer meenemen in de besprekingen van Nehalennia, maar de antwoorden worden natuurlijk verwerkt en toegevoegd aan de andere antwoorden. Het betreft de lijst van december 1997 voor Biervliet, Zuiddorpe, Overslag en Wolphaartsdijk. Van vragenlijst 13, maart 1998 bereikten ons ook nog 12 exemplaren. Deze hebben betrekking op Nisse, Wolphaartsdijk, Brouwershaven, Zierikzee, Breskens, Axel, Clinge, Koewacht, Zuiddorpe en Overslag. Natuurlijk worden ook de gegevens van deze lijsten aan de bestanden toegevoegd. ZÉN, DOEN EN LAETEN A'k in m'n jaêrschrift t'rug gaê blaêd'ren Zie ik nog a wat foutjes staên En,dan dienk ik zo bie m'n eigen: 'k E toch wee vee verkêêrd edaên. Mè ja, wat a ter is eschreven Kan nie mi worren uut-evlakt Et allermakk'lijkste zou wezen A j' er wat overeene plakt. Dus: dwas en dubbel overdienken Wat a je schrieft en zei en doet Dan oef je ok niks uut te gommen Wat a ter staêt is dan ok goed. Vee dienken kan gin kwaêd Vee zèn soms wè. Een goed jaêr ewenst deur Tan en Bei Cok 56

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 58