'DE KOST IS AAN BOORD OPPERBEST' Het eten aan boord van de N.A.S.M.-schepen in de jaren 1888-1890 Ad Weststrate in de jaren 1888-1890 emigreerden zo'n 4000 Nederlanders naar 'De Argentijnsche Republiek'.1 Van die 4000 waren er naar schatting 800 afkomstig uit de provincie Zeeland.2 In de Zeeuwse pers van die dagen werd deze landverhuizing intensief gevolgd en becommentarieerd. In de brieven van emigranten die in de pers gepubliceerd werden, valt op dat men zeer positief oordeelde over het eten aan boord van de schepen der Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (N.A.S.M.) die het vervoer verzorgden. Hoe kwam het toch dat de emigranten zo lyrisch werden over bruinebonensoep, gezouten vlees, aardappelen, gort met rozijnenen over wittebrood met kaas? In het vroege voorjaar van 1889 maakt de Yersekse correspondent van de Goesche Courant de balans op van de enige maanden eerder begonnen trek naar Argentinië. Hij baseert zich op de informatie die tot dan toe via brieven en dergelijke beschikbaar is. De briefschrijvers oordelen overwegend positief. Dit positieve oordeel is gebaseerd op twee hoofdzaken: de landverhuizers krijgen goed te eten, en tot de verrichting van de hun aangewezen werkzaamheden worden hun alle mogelijke faciliteiten verleendGoed te eten krijgen was blijkbaar van groot en zelfs doorslaggevend belang bij de beoordeling van het succes van de overtocht. Honger in Nederland Het is vandaag de dag moeilijk om een goede voorstelling te maken van het belang dat in die tijd gehecht werd aan een voldoende voedselvoorziening. In de vorige eeuw echter was voldoende beschikbaarheid van voedsel allerminst vanzelfsprekend. Vooral in de veertiger jaren van de 19de eeuw waren schaarste aan voedingsmiddelen en zelfs honger niet onbekend. In 1845 stak voor het eerst de aardappelziekte de kop op en de daarop volgende jaren leverden herhaalde misoogsten op. Men schat dat in de jaren tussen 1846 en 1849 in Nederland ruim 53.000 mensen omkwamen van de honger. Vooral de 'lagere volksklassen' waren sterk afhankelijk van de aardappel als voornaamste voedsel. In die dagen werden met name de armen in de steden ernstig getroffen door de aardappelmisoogsten. Voedselrellen waren aan de orde van de dag, eerst in de steden in het westen en, tijdens een tweede golf van onrust, ook in de 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1996 | | pagina 6