Aflevering 158 winter 2007 veel archiefonderzoek geïllustreerd met mooie foto's en feiten. Zeeland mag terecht trots zijn op een reeks personen die zich voor de streektaal hebben ingezet. Zo belichtte hij Van Breen (over wie van zijn hand een uitgebreid artikel verscheen in het tijdschrift ZeelandMeertens, De Hullu, Ghijsen, Van den Broecke-de Man en nog vele andere verdienstelijke Zeeuwen die zich met de studie van de streektaal hebben beziggehouden. Nu het tachtigjarige jubileum van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek er aankomt, was het boeiend om dit stukje geschiedenis in het kort te horen vertellen. Daarna was het uiteraard tijd om Frans Debrabandere nog even in de bloemetjes te zetten. De gedeputeerde, Harry van Waveren, kreeg het eerste exemplaar. Het Zeeuws etymologisch woordenboek woordenboek verklaart waar de Zeeuwse woorden vandaan komen en hoe hun dialectische betekenis is ontstaan. Het is daarmee een belangrijke aanvulling op eerdere publicaties zoals het Etymologisch Dialectwoordenboek van A.A. Weijnen (2003). Met de verschijning van deze publicatie van Frans Debrabandere heeft Zeeland niet alleen een mooi Woordenboek van de Zeeuwse Dialecten van Hendrika Ghijsen, maar als eerste dialectgebied in Nederland ook een etymologisch woordenboek dat antwoord geeft op de vraag: wat is de herkomst van de Zeeuwse woorden? De Zeeuwse eilanden zijn geen taalkundig eiland. Verwantschap met de Vlaamse dialecten valt sterk in het oog. Maar ook taalkundige banden met Holland en Brabant ontbreken niet. Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse voorbeelden laten zien dat onze dialectwoorden vaak heel oud zijn. Uit vergelijking met Franse, Duitse, Engelse of Scandinavische woorden blijkt dat het Zeeuws natuurlijk niet het monopolie van al die woorden heeft. Veel dialectwoorden hebben alleen een eigen vorm of eigen betekenis ontwikkeld. Het Zeeuws etymologisch woordenboek is samengesteld op verzoek van de Stichting Johan Hendrik van Dale. Deze stichting is werkzaam in de gemeente Sluis, de stad van Johan Hendrik van Dale, als culturele stichting. Zij organiseert, steunt en ontwikkelt activiteiten in of ten behoeve van de stad en de gemeente Sluis, met bijzondere aandacht voor taal, taalbeleid, dialect en literatuur. De samensteller van dit woordenboek, Frans Debrabandere, maakt deel uit van het bestuur van de stichting. Hij is gespecialiseerd in naamkunde, dialectstudie, etymologie en taalzorg. Hij is onder andere medehoofdredacteur van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Eerder publiceerde hij het Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk (1993, 2003), het Kortrijks Woordenboek (1999), het West-Vlaams Etymologisch Woordenboek (2002) en het Oost- en Zeeuws-Vlaams Etymologisch Woordenboek (2005). Dit Zeeuwse woordenboek is het zesde woordenboek van deze lexicograaf. Het boek telt 400 blz. en kost 39,90 (ISBN 9789045000800). Zing Zeeuws Wees gerust. Ook in 2008 lopen nog heel wat evenementen over en met streektaal. Zo is er voor de tweede keer Zing Zeeuws. Binnenkort start de Zeeuwse Taele in samenwerking met de SCEZ de inschrijvingsperiode voor groepen die een eigen song willen brengen in het Zeeuws, groepen die graag meedoen maar zelf niet zeker genoeg zijn in het Zeeuws en dus een tekst zoeken en tekstschrijvers die heel graag dialect schrijven maar niet

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2007 | | pagina 29