Over boeken Stadsgeschiedenis 700-jarig Goedereede Thema-uitgave De Ouwe Waerelt 12 (2012) nr. 34 Vrijdagavond 30 maart jl., de toren van Goedereede. Pau Heerschap in een mooie rol als spreker en aanbieder van het speciale nummer van De Ouwe Waerelt aan wethouder Peter Feller. De geheel in kleur uitgevoerde aflevering is gemaakt ter gelegenheid van het feit dat Goedereede 700 jaar geleden stadsrechten kreeg van de heer van Voorne. Deze regio (Westvoorne) werd toen nog gewoon tot Zeeland gerekend, maar dat is niet de enige reden voor deze bespreking. Pau Heerschap is immers sinds jaar en dag ZDV-bestuurslid, maar sinds een aantal jaren ook redactielid van Nehalennia én redactievoorzitter van De Ouwe Waerelt, uitgave van de Historische Vereeniging voor Goeree-Overflakkee 'De Motte' waarin hij óók sinds de dagen van olim actief is. De toren van Goedereede, het 'baken' van een van de mooiste stadjes van onze delta, is bij uitstek een plek om een dergelijke uitgave te presenteren. De publieke belangstelling is groot, in historisch kostuum gestoken klokkenluiders hangen in de touwen en brengen de klokken daadwerkelijk aan het luiden, er is een geanimeerde borrel én de opening van een kleine, maar smaakvol gepresenteerde expositie 'Stad Goedereede 700 jaar' met bijzondere vondsten, zoals een opvallend gave laatmiddeleeuwse handfluit, van welk type ook in Aardenburg een (minder mooi) exemplaar is gevonden. Elke inwoner van de gemeente Goedereede heeft een exemplaar van de speciale editie van De Ouwe Waerelt op zijn deurmat gekregen. Het nummer bevat uitsluitend (aantrekkelijk geïllustreerde) bijdragen over de geschiedenis van het stadje van streekarchivaris J.C. Both, G. Hoek, S. Olivier (ook in Zeeuwse archeologische kring geen onbekende), C. van Rixoort, A.J. Kastelein, E. Lassing van Gameren en P. Heerschap. Pau leverde het artikel 'Meester Aryaen van Utrecht', de enige Nederlandse paus. Deze Adrianus (1459-1523) is ook pastoor van Goedereede geweest. Zijn pontificaat was kort: van januari 1522 tot zijn dood in september 1523. Het werd gekenmerkt door met de geest der renaissance strijdige soberheid, de narigheid van het conflict tussen Karei V en Frans I van Frankrijk, het oprukken van het Osmaanse (Turkse) rijk én natuurlijk de prille Reformatie. Adrianus' grafschrift luidde: 'Hier ligt Adrianus de Zesde, die niets ongelukkigers in het leven beschouwde dan te moeten regeren.' Wie niet naar Rome wil om de sporen van 'meester Aryaen' te drukken kan Aflevering 176 zomer 2012

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 2012 | | pagina 32