Amsterdamse jaeren Jan Zwemer M'n 'uusbaos Walter was maer een van een 'êle reêste vreemde figuren daè a 'k in m'n eerste Amsterdamse jaeren mee te maeken kreeg. Amsterdam, daè kon aolles, daè moch aolles en - nie min der belangriek - daè kwaeme de meêst bizarre figuren terechten. 'k Stoeng dan ook geregeld vreemd te kieken, mae nooit lank. Een bitje apart volk, alla, dat dee daerom toch nog geên kwaed? Trouwens, ze 'aodde mien ook aoltied vor een bitje een aparten g'ouwe - op 't durp tenminste - dus ik wist dat dat nie zö vee zeide. Van aolles spoelde d'r an in Amsterdam - bluven 'angen mee een vakantie, angetrokke deu de magie die at er van de naeme van de stad uutgieng. An 't staeretje van de jaeren zeventig was dat nog een bitje een glans van vrie'eid - op wat vö maniere dan ook uut- geleid of beleefd - awast was deur de slechte economische voruut- zichten de punkleuze no fun, no future' vor ons 'eêl wat beken der as 't flower-power gebeuren. D'r waere natuurlijk ook ménsen in Amsterdam belonde vor ulder wérk. Engelse zag je in die tied vee - net as in Vlissienge - want in Engeland was 't aol nog vee beroerder as bie ons. Richard was t'r zö eên, 't zeuntje van een grote annemer uut Wales. Ie zat in de bouw en ao z'n verbluuf in de winter van '78 in eên van de kaemertjes van Walter, mien 'uusbaos in de Bijlmer. Richard was een kort, breed ventje mee een kop krullen, die at z'n vrieë tied in Amsterdam wè zoete kon brienge. Zupe mee z'n maats uut de bouw - en wuven versiere. 'Too much tits - you can't go in between - oordeelde 'n deskundig over 'Ollandse vrouwen. An de aore kant van de zeê was't natuurlijk toch beter. Ik knikte maer is braaf. Gelukkig 'oefde ik vö Richard geên moei te te doen om m'n bravigheid weg te steken. Ie ao gliek deur da 'k vö dat soort uutstapjes nie te porren was - tenslotte was ik ook een jaer of vuve joenger as 'im en kon ik aolle weke naer 'uus. Maer ie von wè da'k meer om moch gae mee lui zöas John-Peter en Simon-Paul. Richard was raezend enthousiast over die vrien den van me, voraol naedat ze een aevendje op m'n kaemer in de Bijlmer waere geweest. Mee z'n vieren 'aodde me wat flessen bier en ander zuupsel toet een goed ènde gebrocht en John-Peter en Simon-Paul 'aodde ulder kunsten getoond deur van de rand van 't balkon naè benee te pissen, tien verdiepingen diepe. Dat waere nog 's goeie maats vor een gastje zöas mien - ik was dien aevend waarschijnlijk deur m'n tweê Middelburgse maats nog een paer graadjes gestege in Richard z'n achtieng. Ze bereikte trouwens vele jaeren eerder as mien de fase van braaf 'uusvaoderschap. In Amsterdam, wel te verstaen. Richard 'k 'ier of daer in 't jaer '79 vö 't leste geziee. 't Was een kouwe winter en ie kwam meêstal diepe in de nacht op z'n kaemer terug - in between was 't natuur lijk vee lekkerder waerm as tien 'ooge in de Bijlmer. Of waere 't mae praotjes van Richard en dee 'n aoltied alleên mae zupe mee z'n maats van over 't waeter? Vergeliekbaere, mae toch andere aspiraties ao Marcel. Me 'ebbe nooit gewete of Marcel misschien op de plezierige reputatie van Mokum as waerme stad afgekomme was vö z'n geschiedenisstu-

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 19