De pannen leie d'r a at Op 'de Korenbloem' tussen Stroskèrke en de Polder zit een voort- vaerende boer. Ie ei 't goed geschóte: een keurige mini-camping in deze toeristische omgevienge, da's een vaste bron van inkomsten. De boeren 'èn dat 'ard nódig in deze maegere jaeren, dat za geên méns betwiste, 't Voortvaerende van de bedriefsvoerienge op 'de Korenbloem' bliekt ook uut 't mooie nieuwe 'uus dat er staet. 't Za een lieve cent gekost maer een ander doe 't ook. Kiek mae naè de nieuwe weuniengen in de wijk bie 't Meulwegje op Stroskèrke, een paer kilometer verderop. De 'uzen daer bin gemiddeld toch wat lillijker as 't 'uus bie 'de Korenbloem'. Misschien voraol omda ze zö op een propje stae. Je kent dat wè: diere grond, dus een klein lapje kope en dan een groot kot d'r op zette. Mee 't nieuwe 'uus van 'De Korenbloem' leit dat glad anders: ruumte zatters. Alleên: 't feit dat dat 'uus daer gebouwd is, ei nog een andere consequentie, 't Ouwe 'uus van 'De Korenbloem' oor gesloopt. De pannen leie d'r a vor een deêl af. 't Moe gesloopt ore, weet je. In de Zeêuwse gemeenten is 't over 't algemeen de regel dat in gebieden mee een agrarische bestemmienge (dus vol gens 't bestemmiengsplan) bie een boere'of maer eên weun'uus mag stae. Biebouwe mag alleên as de nieuwbouw in de plekke komt van een ander 'uus. De plekke 'oef nie 't zelfde te wezen, dr meuge zelfs eventjes tweê 'uuzen stae. As 't ouwe 'uus mae tegen de vlakte gaet, dan bin de gemeêntelijke regelneven content. Zonde, za je zeie. Zukke ouwe boereweun'uzen maeke ze nooit mi. En slecht bin de meêste toch ook nie. Misschien wat weinig licht, een ietewatje kouwelijk - maer is 't nie prachtig om te weu- nen in kaemers die as a meer as 'onderd jaer beweund bin geweest deur je agrarische voorgangers, j'n eige voorouwers misschien? 'Bliekbaor is t'r toch nog geld onder de boem om nieuwbouw te pleegn' vertel Piet van Cruyningen, die part-time wérkt vo de Stichting Historisch Boerderijonderzoek in Arnhem. Piet is zelf afkomstig van een boere'of, in 't Land van Kezand, en ie vindt t een slechte ontwikkelienge, dat er ouwe boere'uzen en ook schu ren gesloopt ore. 't Is van aolle tieden, weet Piet, die in april dit jaer in Wageningen promoveerde op de geschiedenis van de West Zeêuws-Vlaomse boeren in de achttiende en de negentiende eêuw. 'Wat luxer wiln gaon weunn ee. In bepaolde jaorn was t'r goed verdiend en da woun de boern ook laotn zien. Da was voor al in de achttiende eêuw zó - toen zien d'r 'ier vee gróte boerde- rien gebouwd. Kom je op de zandgrondn, dan vin je nog vee ouwere gebouwen, maor as je in Zeêland een boerderie vindt van ra O e nummer 7 'De Korenbloem' tussen de Polder en Stroskèrke'

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 30