een nieuw 'uus gezet naest de boerderie op nummer vuuve. De schuure is a een keer nieuw gezet, dus as binnenkort 't weun'uus verplicht tegen de vlakte gaet, dan is t'r van 't ouwe 'of niks meer over. Volgens Frans van den Driest, kenner van de Stroskèrkse geschiedenis, gaet 't wè om een boere'uus van 200 jaer oud. 'Zonde, en 't is de tweêde keer a dat 't gebeurt an de Kleine Putweg.' Ook de voorzitter van de provinciale commissie van de Bond Heemschut, Ir R.M.Th. Adriaansens, laet wete dat er nie vee gedae kan ore vö boere'ofsteën op 't moment dat de eigenaeren beslute te gae slopen. Zien organisatie kan en wil z'n eige alleên maer inspanne vö panden die ook officiéél te boek stae as monu menten. En dat is mee vee boerderieën - a bin ze nog zö schitte rend gelege in 't cultuurlandschap en beeldbepaelend daèvö - nie 't geval. An de echte monumenten 'ebbe me onze 'anden vol, liekt Adriaansens in feite te bedoelen, 'Heemschut' kom nie graog buten z'n eigenlijke terrein. Goed, mae wien neemt 't dan op vö onze Zeêuwse boerderieën? Zou 't Bureau vö Toerisme Zeêland - mee aol z'n activiteiten vö 't Zeêuwse streekeigene - die kwestie nie 's op taefel kunne gooie bie de gemeêntelijke en pro vinciale autoriteiten? Vö 'de Korenbloem' is 't te laete, vanzelf. Mae wien za 't zeie of t'r nie vee gered kan ore as me as saemenle- vinge beslute dat aol dat slopen nie zömae deur mag gae. Dan is de tied daèvö noe angebroke: 't gaet ommers 'ard de leste tied. Noe nummer 7 tussen Bresjes en de Kruusdiek stae noe dit 'burger'uus' op de plekke van een ouwe boerderie) "Door het verdwijnen van historische boerderijen zal het Zeeuwse landschap niet meer herkenbaar zijn als 'Zeeuws'." Stelling bie 't proefschrift 'Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, deur Piet van Cruyningen. 0^

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 32