Gelukkig, zij is get Ook de magyrus-ladder werd tijdens het reddingswerk gebruikt. Hierboven wordt een bewoonsteromlaag gebracht. gegeven van café de Roode Haan. Vanzelfsprekend brak daar brand uit. En dat kwam zoo: In de z.g. Vuurstraat had een burenruzie plaats, die door onzen fotograaf in levendig beeld werd gebracht. Do ruzie liep hoog en werd nog voortgezet in het genoemde café, waar een kachel werd omvergeworpen! Toen was er de gewonschte brand! De brandweer werd gealarmeerd en was in den snelsten tijd ter plaatse. Aldra begon het bluscli- en reddingswerk, met de beste en nieuwste ten dienste staande middelen. De z.g. schuimspuit werd o.m. aangewend, alsmede het vangzeil en de reddingsladder. In het uitgespreide zeil viel prompt de koene springer uit do zooveelste verdieping, die op deze wijze redding vond. En langs de liooge ladder, welke draai- en verschuifbaar is, werd een vrouw gered, die bijna was omgekomen! Voorts zagen we nog de gelukkige redding van een gewonde en een bewustelooze, met zeer practische middelen. Onze fotograaf heeft een en ander aanschouwelijk in beeld weten te brengen. Uit zijn foto's blijkt wel, hoe nuttig en waardevol een goede brandweer van beroepsmenschen is. Veel schade kan voorkomen worden, vele kostbare levens kunnen worden gered door een uitstekend afgericht brandweerkorps, dat voorzichtigheid aan behendigheid en durf paart. Het springzeil deed bij de reddingspogingen goeden dienst. - Hier is sprake van een geslaagden sprong. Na de geslaagde demonstratie rukt de brandweer in. (Foto's Pnnommo-de Jnntr) I Een gewonde en een bewustelooze werden, de Eoode Haan in veiligheid gebracht.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie | 1941 | | pagina 15