Uromans Cdnlieh fJaxaties van inboedels uoor oerzeleringen, nalatenschap en boedelscheidingen iel 01 IS 553038 A.o.l. 23846 'JKiidelSunj TJf/ss/nyses/raa/ 23 4371Htm Dioudelerle Kent u deze vrouw?! cdVsdExfancls (ftiEns.alocjli.cfi fB>u.xsau Postbus 164 4330 AD Middelburg tel./fax: 0118-475320 info@ngb-nl.com 9n - en verloop uan jfunsi, meubelen, cpovd, zilver, europees en oos/ers porcelein Wellicht bent ti een van haar nazaten. Heeft u zich ook al eens afgevraagd waar uw voorouders woonden, hoe zij leefden en wat voor plaats zij innamen in de maatschappij? Het Nederlands Genealogisch Bureau verricht al ruim twintig jaar genealogisch-historisch én heraldisch onderzoek naar families door geheel Nederland en daarnaast ook in West- Europa en de voormalige Nederlandse koloniën. Dit grote onderzoeksgebied is uniek en is mogelijk door de samenwerking met ruim 130 ervaren genealogen en historici die actief onderzoek verrichten in hun eigen regio. Mocht u zelf onderzoek willen gaan doen of is uw eigen onderzoek vastgelopen dan kunnen wij u wellicht (weer) op het pad brengen. Informeer, geheel vrijblijvend, naar onze mogelijkheden! Onder andere lid van het Centraal Bureau voor Genealogie, het Koninklijk Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde en de Nederlandse Genealogische Vereniging. Januari 2003 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2003 | | pagina 25