wagens die door paarden werden getrok ken. Er waren ook door paarden getrokken marren en wagens, op massieve rubberen banden of luchtbanden. Sommige waren geladen met kisten van gelijke grootte.201 Kapelle bestond uit een paar straten en vele boomgaarden, zelfs tot dicht bij het Kerkplein. De Fransen maakten graag gebruik van de boomgaarden. De hoog- tamfruitbomen maakten de soldaten en de voertuigen onzichtbaar voor de alom aanwezige Duitse vliegtuigen. Bovendien konden ze in de schuren slapen. Adriaan Surger (twaalf jaar) zag de Fransen in de oormalige boomgaard Eversdijk aan de Biezelingsestraatweg dicht bij de School net de Bijbel (nu de Oude School). Waar- chijnlijk was het een compagnie die daar met auto's, motorfietsen en een keukenwa gen bivakkeerde. De soldaten waren tus sen de twintig en dertig jaar, zich bewust /an de situatie, fanatiek en serieus bezig met de oorlog. Pottenkijkers werden hier ■eggestuurd.211 Op een dag werd het huis an de heer W. Rouw (35 jaar) op de hoek an de Spaartweg met de Postweg door de Tansen in beslag genomen. In de boom- aard werden 36 schuttersputten gegraven, 'ie waren vierkant en ongeveer 1.20 m diep. len zware mitrailleur bestreek de Post weg. Tussen het huis en de schuur werd net planken en balken een onderkomen ebouwd. De Fransen waren beleefd en rgwanend tegelijk. Maar toen Rouw hen en paar eieren gaf kreeg hij schouderklop- es van een blije Fransman. Later werden e door drie of vier Duitse vliegtuigen eschoten.221 Govert van der Kuyl (negentien jaar) werkte bij boomgaard 'Beenhakker' van L. de Jager aan de Goessestraatweg. De 'ager was reserve-officier en dus gemo- hliseerd. Govert was voor het huis bezig oen Fransen het erf op kwamen en schut tersputten onder de bomen groeven. De soldaten waren beleefd, rond de 25 jaar ;n klein van stuk. De enige die in pos uur opviel was een lange kapitein. (Na de gevechten verzamelden Kapellenaren uit 'igen initiatief de Franse gesneuvelden. De groep van Govert vond de kapitein dood bij een sloot.) In de naburige boomgaard van Jozias de Jager werden twintig tot 25 Franse luxe auto's in gewone kleuren onder de bomen gereden. Terwijl de Fransen zich installeerden werkte men gewoon door. Dit was overal in Kapelle het geval. Enkele dagen erna zag Govert een Duits vliegtuig laag aanvliegen. Het liet twee bommen los die in hun frambozentuin terecht kwamen. De bommen ontploften niet. Het vliegtuig kwam neer op het land van zijn oom J. van Wingen. Franse soldaten renden naar het toestel en Govert volgde hen. Ze zagen drie Duitsers uit de cockpit komen. Twee vluchtten direct, de derde stond op de vleugel en schoot in de brandstoftank. Een Franse soldaat riep:Attentionexplosion' (Pas op, ontploffing). Ze doken in een sloot en er volgde een explosie. Een motor kwam neer op het land van Marien Bom. De drie Duitsers werden spoedig gevangen geno men.231 De angst voor parachutisten en een vijfde colonne was algemeen in de oorlogsdagen. Het was ook de oorzaak van incidenten. Piet Sinke, de knecht van de heer Dees, vertelde het volgende aan Cornelis Wisse. De heer Dees haalde in zijn Chevrolet, waarin ook zijn vrouw en kinderen zaten, zijn schoonouders op in de Stationstraat 43 in Kapelle. Toen hij naar de Willem- Anna-polder terug wilde rijden werd de auto beschoten. De vier volwassenen von den de dood, de twee jonge dochters die op de grond lagen bleven ongedeerd. Waar schijnlijk had hij een stopteken genegeerd. Een Nederlandse soldaat, die tijdens de mobilisatie bij C. de Waard in de Nieuwe Kerkstraat ingekwartierd was, werd bij een ander incident gedood. Met paard en wagen bracht hij eten rond. Bij de Biezelingse spoorovergang namen Franse soldaten hem onder vuur. De Franse soldaten zagen weinig onderscheid tussen het Duitse en Nederlandse uniform en helm.241 De gevechtstrein van kapitein Champy Terwijl alle bataljons in Zuid-Beveland zich al op de verdediging voorbereidden was de gevechtstrein met het onmisbare materieel 11

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 13