De verdediging van de Postbrug was de verantwoordelijkheid van de 6e Compag nie. In de omgeving van de brug waren tweehonderd tot driehonderd Franse solda ten gelegerd. Bij de boerderij van de familie Op 't Hof aan de Teekenburgseweg, vijf tienhonderd meter ten westen van de brug, bevonden zich circa tien soldaten. In de hoogstamboomgaard stonden drie kanon nen die gericht waren op het kanaal.261 Terwijl genisten op de geopende Postbrug voorbereidingen troffen voor de vernie ling naderde de vijand op de fiets en op de motor vanuit Yerseke. Onmiddellijk opende de artillerie het vuur waarop de vijand zich in het zijterrein verspreidde en langzaam maar zeker de brug naderde. Daar plaats ten zij een mitrailleur in het brugwachters huis vanwaar zij de hele overkant konden bestrijken. Het vuur veroorzaakte vrij ernstige verliezen bij de 6e - en 7e Compag nie. De Hotchkiss zware mitrailleurs die de brug in hun vuursector hadden kregen storing, die niet verholpen kon worden. De Duitse mitrailleur was onaantastbaar. Op de brug konden de genisten niet vluchten en ze zochten dekking achter de kolom van het draaimechanisme. Pas bij invallen van de duisternis konden zij zwemmend de eigen oever bereiken. Intussen had majoor Bouvier opdracht gegeven een tweede lijn achter de 6e Compagnie te vormen. De artillerie moest de Duitse mitrailleur uit schakelen. De regimentsstaf vroeg hij om versterking en hij informeerde of zijn voer tuigen in de goederentrein al gearriveerd waren. Op het laatste werd ontkennend geantwoord. Het le Bataljon De Ylakebruggen werden verdedigd door de le Compagnie van luitenant Thibault. Eerder had hij een andere positie moeten innemen en na order en tegenorder werden het uiteindelijk de Vlakebruggen. Deze waren onklaar gemaakt, dat wil zeggen de beweegbare brugdelen waren in geopende (verticale) toestand geblokkeerd en de brugdekken vernield, maar onvoldoende. Over de vernielde spoorbrug zou infanterie kunnen passeren. De genie onderzocht een mogelijkheid om de brug meer afdoende te vernielen, maar er was onvoldoende springstof aanwezig. Thibault constateerde een paar andere nadelen in zijn opstelling. Zijn compagnie lag aan het kanaal links en rechts van de rijksweg, die schuin omhoog liep naar de brug. Hierdoor kon Thibault vanuit zijn achterwaarts gelegen comman dopost slechts twee van zijn vier pelotons overzien. Zijn vakbreedte aan het kanaal was achttienhonderd meter. Er was een gat van duizend meter met de 6e Compagnie in het noorden. In het Zuiden was een gat van vijfhonderd meter tot de le Compag nie. Met de 2e Compagnie in Schore kon hij helemaal geen contact maken. In de morgen lieten Stuka's hun bommen vallen op de compagnie en draaiden terug om de aanval met de boordmitrailleurs voort te zetten. De aanhoudende luchtaanvallen maakten weinig verliezen. Wel was het een angstaanjagende ervaring, die menigeen een gevoel van machteloosheid gaf. Het uit blijven van de eigen luchtsteun was fnui kend voor het moreel. Ook bij de andere eenheden.271 Bij de 3e Compagnie van luitenant Digni- mont bij Hansweert was het betrekkelijk rustig. De pelotons waren langs het kanaal en bij de sluizen opgesteld. Om 08.30 uur verschenen plotseling Duitse troepen op de oostelijke oever. Het hevige vuur van de Fransen noodzaakte de vijand dekking te zoeken. Ze schoten lichtkogels af. Niet lang daarna gierden de 105 mm granaten op het dorp. Een aantal huizen werd totaal vernield, andere stonden in brand. De aan val werd niet voortgezet, maar later werd de compagnie toch van achter beschoten. Dignimont plaatste een peloton aan de westrand van het dorp om dit gevaar te keren.281 15 mei - Voorboden van de strijd Terwijl de infanteriebataljons zich ingroe ven, hield de genie zich bezig met het voor komen dat de vijand gebruik kon maken van de overgangen en overgangsmiddelen bij het kanaal. De aangemeerde schepen aan de westoever werden naar de haven gebracht of men liet ze zinken. In Wemel- dinge werd de scheepvaart gestaakt en 16

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 18