Literatuur: H. Amersfoort en P.H. Kamphuis, MEI 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, Den Haag 2007. (H. Amersfoort) J. de Bree, Zeeland 1940-1945. deel 1. Middelburg 1979. Hk CGS Krijgsgesch Afdeling, De verdediging van Noord- Limburg en Noord-Brabant Mei 1940, 's-Gravenhage 1953. (Verd. Noord-Brabant) Hk CGS Krijgsgeschiedkundige Afdeling, De Strijd in Zee land Mei 1940, 's-Gravenhage 1954. (Strijd Zeeland) Colonel Vesque, 'Avant Propos', z.j. en z.p. J. Mordal en P. Auphan (vertaling: A.C.J. Sabalot), The French Navy in World War II, Annapolis, z.j. (J. Mordal) R. de Belot, La Marine Francaise pendant la campagne 1939-194., Paris z.j. (R. de Belot) Roger Bourges, Souvenirs 1939 - 1945 (de la Sarthe a la Saxe), z.p. en z.j. (R. Bourges) Lerecouvreux, L'armée Giraud en Hollande (1939-1940). Paris, 1951. (Lerecouvreux) E.H. Brongers, Generaal Reynders een miskend bevelheb ber. Soesterberg 2007. J. N. Houterman, 'Deutschland' verovert Zeeland, De Duitse inval in Zeeland, mei 1940, Middelburg 1991. Archieven Archief Chateau Vincennes, Service Historique de 1'Armée de Terre (Parijs, SHAT). Archief Gemeente Kapelle. Noten: 1. Gemeentearchief Kapelle, documentatie Tweede Wereldoorlog, Colonel Vesque, AVANT PROPOS', fotokopie. 2. Lerecouvreux pag. 37. 3. Idem. pag. 9. 4. Id. pag. 60 e.v. 5. Strijd Zeeland, pag. 16 e.v. 6. Id. pag. 17. 7. Verd. Noord Brabant, pag. 289. 8. Id. pag. 407. 9. Id. pag. 5. 10. H. Amersfoort, pag. 235. 11. Id. pag. 235 e.v. 12. Verd. Noord-Brabant, pag. 409. 13. Id. pag. 400 e.v. 14. Gemeentearchief Kapelle, interview D. Hamon. 15. Lerecouvreux, pag. 318. 16. Concept vertaling R. J. Witpaard. 17. Gemeentearchief Kapelle, interview K. Westdijk. 18. Gemeentearchief Kapelle, interview C. Dagevos. 19. Id. interview G. Ruissen. 20. Id. interview C.D.G. Wisse. 21. Id. interview A. Burger. 22. Id. interview W.D. Rouw. 23. Id. interview G.J. van der Kuyl. 24. Id. interview C.D.G. Wisse. 25. Gemeentearchief Kapelle, fotokopie R. Bourges, Souvenirs 1939-1945 (de la Sarthe a la Saxe), zp. zj. 26. Gemeentearchief Kapelle, interview J. op 't Hof. 27. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag Thibault. 28. Parijs, SHAT id. verslag Dignimont. 29. Gemeentearchief Kapelle, interview C. Dagevos. 30. Archief Kapelle, interview W.D. Rouw. 31. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag Thibault. 32. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag Bazin. 33. Gemeentearchief Kapelle, interview D. Hamon. 34. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag majoor Périer(?). 35. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag Robineau. 36. Gemeentearchief Kapelle, interview W.D. Rouw. 37. Gemeentearchief Kapelle, interview J. Ganseman 38. Id. interview A. Burger. 39. Id. interview M. Ageerts. 40. Parijs, SHAT doos 32N 264 verslag Veillon. 41. Concept interview PA. Zweemer. 42. Parijs, SHAT doos 34N 173 verslag le Bataljon 43. Concept interview P.A. Zweemer. 44. Id. 45. Gemeentearchief Kapelle, interview M. Ageerts. 46. Gemeentearchief Kapelle, doos R. Bourges. 47. Gemeentearchief Kapelle, interview C.D.G. Wisse. 48. Gemeentearchief Kapelle, interview G. Ruissen. 49. R. de Belot, pag. 102. 50. Parijs, SHAT, doos 32N 264, verslag Bichon pags 10-15. 51. Collectie auteur, samenvatting Colonel Jacques H. Deslaurens (jr). 52. Mordal, pag. 57. 53. Gemeentearchief Kapelle, Archief voormalige gemeente Wemeldinge, inv.nr. 1074. Archief voormalige gemeente Kapelle, inv.nr. 79. J. de Bree, Zeeland 1940-1945. deel 1. Middelburg 1979. 38

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 40