Daniël Adrianus Poldermans (1877-1939), dichter van et Zeeuwse Volkslied G.J.Lepoeter lie Zeeuwse muziekkorpsen hebben het op hun repertoire en op de lagere scholen ordt het de kinderen onderwezen ter gelegenheid van feestdagen en andere echtigheden: het Zeeuwse volkslied. Poldermans uit 's-Gravenpolder - zelf een schoolmeester - schreef de tekst en schutterij-kapelmeester Jan Morks uit ■iddelburg de muziek. Maar bij het zin gen of spelen van dit lied denkt vrijwel niemand meer aan deze twee mannen, at is geen wonder: de vraag kan zelfs orden gesteld of er over het algemeen el enige denkarbeid wordt verricht als het Zeeuwse volkslied aan de orde is.' Dit zijn de woorden die G.A. de Kok in 1956 an het papier toevertrouwde.11 ëlnu, die denkarbeid hebben we onder tussen verricht. En wel om te beginnen over de achtergronden van de totstandko- Ellemeet, Dorpstraat, ming en de betekenis van het volkslied. Hoe kwam Poldermans er eigenlijk toe om deze gedenkwaardige pennenvrucht te pro duceren? Een vraag die we tot nu toe ner gens gesteld hebben gezien. Bovendien is dit een goede gelegenheid om Daniël Adri anus Poldermans, 'de bovenmeester van 's-Gravenpolder' en de persoon achter deze onderwijzer voor het voetlicht te halen. Persoonlijke gegevens Donderdag 30 augustus 1877, acht uur in de ochtend. In huis nummer 90 te Elle meet werd Daniël Adrianus Poldermans geboren. Hij was de benjamin in het gezin van hoofdonderwijzer Matthijs Poldermans (geboren te Dordrecht 19 november 1834) en Susanna Klasina van den Nieuwenhui- zen (geboren te Dordrecht 20 maart 1836). Het leeftijdsverschil met zijn oudste broer ««liKi-U; Afb. 1. Ellemeet in het begin van de twintigste eeuw. (Collectie J.C. Lindenbergh.) 41

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2008 | | pagina 43