veel kunstenaars en handwerkslieden naar het noorden trokken, ontstond daar een bloeiende aardewerkindustrie.' Inmiddels heeft Evert aardig wat tegeltjes verzameld. Nederlandse Bijbeltegeltjes van het Oude Testament hangen aan de wan den; die van het Nieuwe Testament heeft hij in kistjes opgeborgen. Doorsnee tegeltje! We bevragen Evert op de omvang en de kosten van een doorsnee tegeltje. Hij ant woordt daarop: 'Een normaal gangbaar tegeltje heeft een omvang van 13 cm. bij 13 cm. Toen ik begon met verzamelen, kostte een normaal doorsnee tegeltje ongeveer 5,00. Dat was in de loop van de jaren zes tig van de vorige eeuw. Nu betaal je toch al gauw tussen de 25,00 en de 50,00 voor een tegel. Dat prijsverschil zit vooral in kwaliteit en originaliteit van het product. Zijn er van bepaalde tegels beduidend min der in omloop, dan wordt de prijs van die tegel soms opgeschroefd tot grote hoogte. Maar dat komt slechts sporadisch voor. Een nuttig boek bij het verzamelen van Bijbelse thema's is het boek Bijbeltegels, een uit gave (1994) van Jan Pluis. De uitgave telt ruim 900 pagina's. Er zijn in totaal ruim 600 thema's van Bijbelse taferelen. Het Oude Testament bevat denk ik 320 the ma's; het Nieuwe Testament 300 thema's.' Expositie in Goes Gevraagd naar een aantal kenmerken van de expositie die Evert van Gelder in Goes wil brengen, luidt zijn antwoord: 'Het wordt in Goes een algemeen Bijbels beeld. Alle tegels zijn geschilderd naar voorbeelden van prenten. Die prenten kwamen onder andere uit prentenboeken, die ook bij de prentenhandelaar nog verkocht worden. Het valt voor geen enkele verzamelaar mee om alle 620 thema's compleet te krijgen. Vergeet niet, er zijn exemplaren bij, waar van er soms maar één of slechts enkele in omloop zijn. Zelf heb ik een stuk of tien tegels van dat kaliber. De meeste tegels hebben een spinnetje, ossenkop of anjer motief in de hoeken, maar ook de afwij kende hoeken zijn op de tentoonstelling aanwezig. Je vraagt me aan welke tegels ik het meest gehecht ben? Nou, ik vind alle tegels leuk, maar twee thema's waar God op is afgebeeld, namelijk bij de schepping van Eva en bij het thema dat Mozes de Tien Geboden ontvangt, spreken me bijzon der aan. Ook de tegel van de hemelvaart van Elia is een prachtig exemplaar. De ten toonstelling geeft een algemeen overzicht, maar omdat ook Pasen in de tentoonstel lingsperiode valt, is het hele Paasverhaal op tegels te zien! Kom het alles bekijken op de expositie.' Tegelliefhebbers en mensen die opgevoed zijn met de Bijbel, zal deze expositie zeker aanspreken! Een bezoek meer dan waard! De tentoonstelling is geopend t/m zondag 15 april 2011 (Beloken Pasen) en gaat voor het publiek open op 17 december 2011. Afb. 1. Judaskus. (Collectie HMDB.) 32

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 34