van maken. Daarna verkocht ze ook nog boekjes over 'Grens dorp in oorlogstijd' over de elektrische bedrading in en rond Essen. Daarna was de rondleiding afge lopen en gingen we naar huis. Bedankt dat ik mee mocht en het was heel interes sant, ik heb er veel van opgestoken. Afb.3. De koetsen- loods. Nieu wj aars wens G.J. Lepoeter Suzanna Cornelia (Santje) Visser was te Gapinge geboren op 2 januari 1859. Ze was in datzelfde jaar met haar ouders, Abraham Visser en Leintje Visser-van Schagen, naar Kapelle verhuisd. Abra ham Visser was daar hoofd van de school geworden. In december 1865 schreef Santje Visser een briefje aan haar peettante, Suzanna Cornelia van Schagen-Frederiks te Oostka- pelle. In de eerste plaats om te laten zien hoe goed ze de schrijfkunst al machtig was, maar ook om haar geliefde Moei Santje een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Nieuwjaarswensch Aan mijne geliefde Moei Santje. In de lente van mijn leven, In den winter van den tijd, Wil 'k u deez' blijken geven, Opdat gij tevreden zijt; Van mijn vordering in 't schrijven. Daarbij zij deez' wensch gevoegd, Wijk, wat u bedroeve; blijve Al, wat immer u vernoegt! Uw nichtje S.C. Visser Aan S. C. van Schagen. De adressering werd geschreven door vader Abraham Visser: Aan Mons. C. van Schagen, mr. timmerman te Oostkapelle. (Walcheren) 36

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 38