zevenhonderd bommenwerpers in die nacht Krefeld. Door deze grootschalige operaties in die betreffende nacht vonden de terug vluchten van de bommenwerpers over een breed front plaats, een front dat liep van het luchtruim boven België via Zeeland tot aan Zuid-Holland toe. De Duitse nachtja gers namen bij deze omvangrijke vijande lijke luchtvloot vanzelfsprekend hun kan sen waar. Bij reconstructie jaren later is bij omvangrijke bombardementsvluchten, zoals in de hiervoor genoemde juninacht, nagenoeg altijd sprake van een identifica tieprobleem. In die zin dat er meestal meer vermissingen van vliegtuigen bekend zijn, dan er aan neergeschoten vliegtuigen in de rapporten zijn vermeld. Op basis van de beschikbare gegevens staat vast dat in de morgen van 22 juni 1943 een Boeing B-17F in de buurt van Wilhelminadorp is neergestort. Deze Boeing B-17F-BO, een zogenaamd Flying Fortress (Vliegend Fort), was een Ameri kaanse viermotorige zware bommenwerper met tien bemanningsleden. Dit vliegtuig had in de vroege morgen een bombarde mentsmissie uitgevoerd op de Fordfabrie ken te Antwerpen. Op de langdurige lucht gevechten in die nacht wezen we hiervoor. Kennelijk ging de strijd bij daglicht op 22 juni 1943 gewoon door. Deze Boeing- bommenwerper B-17F werd 's morgens om 8.45 uur door circa acht Duitse Fw 190's onderschept en neergeschoten, waarna de machine in de lucht explodeerde en de res tanten nabij Wilhelminadorp neerkwamen. De Focke-Wulf Fw 190 was een éénmotorig jachtvliegtuig dat door de Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet. Het was een door de geallieerden gevreesd Duits jachtvliegtuig. De tien bemanningsleden van de Boeing konden het brandende vliegtuig per para chute verlaten. Bij de gegevens over deze crash staat vermeld dat waargenomen werd dat Duitse jachtvliegers herhaaldelijk de met de parachute gesprongen beman ningsleden met hun boordwapens bescho ten. Zo werden Douglas H. Turner en Ernest 40

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 42