M. Trickett, hangend aan hun parachutes, dodelijk getroffen door mitrailleurvuur van Duitse jachtvliegers. De parachutes van George W. Waterman en Harold J. Cooke weigerden zich te ontplooien en zij veron gelukten. De stoffelijke resten van deze vier omgekomenen zijn later overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats Arden nes te Neuville-en-Condroz. De overige zes bemanningsleden bereikten met hun parachutes veilig de grond, maar geraak ten daarna in Duitse krijgsgevangenschap. Dit waren Robert J. Olbinski, Harry R. Swift, Richard E. Grandpre, Oliver E. Reed, George F. Werbanec en William J. Couni- ham Jr. Met deze beperkte zoekactie kon aan deze neergestorte bommenwerper een meer 'menselijk' gezicht worden gegeven. Een tienkoppige vliegtuigbemanning die met groot gevaar voor eigen leven een missie op vijandelijk gebied uitvoerde, maar niet terugkeerde op haar Engelse thuisbasis in Grafton Underwood (Northamptonshire). Zonder de gegevens die de vrijwilligers van de stichting Wings to Victory uit de verschillende archieven bij elkaar hebben gebracht zou een dergelijk onderzoek niet mogelijk zijn. Welke werkzaamheden verricht de stich ting Wings to Victory? De belangrijkste taak van deze stichting is het opsporen van de in Zeeland neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men brengt alle informatie over de luchtoorlog in kaart en coördi neert - daar waar mogelijk - het opgraven de berging van de vliegtuigwrakken. Op basis van de verzamelde informatie over de vliegtuigen wordt contact opgenomen met de familie nabestaanden van de beman ning. De stichting zet zich in om gesneu velde vliegeniers te herdenken. Sedert vorig jaar is het digitale gegevens bestand van alle tot dusverre bekende vliegtuigongevallen beschikbaar. Duizen den foto's, documenten en rapporten zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd. De stich ting is gevestigd op het vliegveld Midden- Zeeland aan de Calandweg te Arnemuiden. Meer informatie is te vinden op www.wingstovictory.nl Afb. 1-2. B-17 Flying Fortress. (Foto's: Wikipedia.) 41 OW;. S W

Tijdschriftenbank Zeeland

De Spuije | 2011 | | pagina 43